Preskoči na glavno vsebino

Center za socialno delo Ljubljana Enota Ljubljana Center

  • Dalmatinova ulica 2,
    1000 Ljubljana
  • T: 01 475 08 00
  • F: 01 231 61 90
  • E: gpcsd.ljcen@gov.si

Programi

Zavetišče za brezdomce

Zavetišče je posebni program Centra za socialno delo Ljubljana, Enote Ljubljana-Center. Je prvo zavetišče za brezdomce v Sloveniji. Razvilo se je iz Razdeljevalnice hrane, ki je z delom pričela konec leta 1989. Zavetišče je bila osnova, model in izhodišče za mrežo podobnih programov po vsej Sloveniji.

Zavetišče je izrazito nizkopražni program, ki naj bi omogočal ljudem, ki so povsem na dnu, preživetje. V ta namen skušamo ustvariti pogoje, na katerih si lahko ljudje, ki poiščejo našo pomoč, pričnejo aktivno urejati svoj položaj.

Kontaktni osebi

Boris Kosec in Mateja Pišorn, tel.: 01 430 10 80, e-naslov: zavetisce.lj@siol.net

Delo z mladostniki

Na enoti Ljubljana Center že več kot 15 let izvajamo program za mlade “Psihosocialna pomoč mladim”, ki ga ves ta čas sofinancira Urad za mladino pri Mestni občini Ljubljana. V program, ki zajema poletne tabore, različne delavnice med letom, individualno ukvarjanje z mladostniki, sprejem Dedka Mraza, proslavljanje dneva žena idr., vključujemo mladostnike, ki jih obravnavamo na enoti. Program vodi strokovni delavec centra, Ivan Janko Cafuta, višji svetovalec, ob pomoči dr. Bernarda Stritiha.

TABORI

Za mladostnike vsako leto organiziramo enotedenski tabor, ob tem pa še enega ali dva krajša. Tabor poteka v dolini reke Dragonje v slovenski Istri. Namenjen je otrokom, ki jih obravnavamo v naši enoti centra in imajo težave v odraščanju, bodisi s starši, vrstniki, šolo ali samim seboj bodisi jim je preprosto všeč preživeti en teden z vrstniki in odraslimi v prvinskem naravnem okolju. Morda si želijo pridobiti nove izkušnje in veščine o tem, kako živeti v skupini 30 oseb, ali jim je všeč vsakodnevno kopanje v tolmunu reke, skupno kuhanje in pomivanje posode, izdelovanje različnih izdelkov na ustvarjalnih delavnicah, igra gledališke improvizacije, glasbene delavnice, večerno petje in sedenje ob ognju ipd.

DELAVNICE, KI POTEKAJO MED LETOM

Vsako sredo potekajo ustvarjalne delavnice, ki jih vodi Ljubica Lipar Koren – Beba. Mladostniki pod njenim mentorstvom izdelujejo različne izdelke, po konceptu unikatnega oblikovanja. Mladostniki se enkrat tedensko – ob četrtkih – srečujejo z igralsko improvizacijo, z udeležbo v delavnicah gledališke improvizacije. Delavnico vodi mentor Jošt Cafuta Maček.

SKUPINA ZA STARŠE

Občasno organiziramo tudi skupino za starše, ki je namenjena ljudem, ki imajo težave s svojimi otroki, mladostniki, ali pa želijo v skupnih pogovorih pri drugih zgolj preveriti svoje vzgojne vrednote, pristope, stališča. Skupino vodita dr. Bernard Stritih in Ivan Janko Cafuta.

SREČEVANJE PROSTOVOLJCEV Z MLADIMI

Na naši enoti imamo večje število prostovoljcev. En del skupine prostovoljcev so študentje Fakultete za socialno delo, ki pri nas opravljajo prakso in se tedensko ukvarjajo s posameznimi mladostniki, v smislu družabništva, učne pomoči, svetovanja, drugi del skupine pa so prostovoljci, ki se že več let zapored udeležujejo poletnih taborov in drugih aktivnosti, s tem da se aktivnosti obojih tudi prepletajo. Za prostovoljce imamo vsaka dva tedna organizirano mentorsko srečanje, ki ga vodi Jošt Cafuta Maček, na srečanja pa občasno pritegnemo tudi druge strokovne delavce s centra, glede na to, da se prostovoljci ukvarjajo z mladostniki, ki jih obravnavamo na centru.