Preskoči na glavno vsebino
Logotip Centrov za socialno delo Slovenije

Center za socialno delo Ljubljana Enota Ljubljana Šiška

  • Celovška cesta 150,
    1000 Ljubljana
  • Telefon: 01 583 98 00
  • E-pošta: gpcsd.ljsis@gov.si

Materinski dom Ljubljana

Materinski dom Ljubljana je bil ustanovljen leta 1994 in je deloval kot samostojni javni socialno varstveni zavod. Najprej je deloval na lokaciji Karunovi 16b v Ljubljani, kasneje je bil začasno preseljen na lokacijo Celovška cesta 195 v Ljubljani. Od oktobra 2016 pa se nahaja na lokaciji Jarška cesta 23 v Ljubljani.

Avgusta 2004 je bil Materinski dom po sklepu vlade RS pripojen k Centru za socialno delo Ljubljana-Šiška. Od 01.01.2008 Materinski dom deluje kot program omenjenega Centra oziroma od 1.10.2018 dalje kot program CSD Ljubljana, Enote Ljubljana Šiška. Delovanje Materinskega doma ureja “Pravilnik o sprejemu, bivanju in odpustu v Materinskem domu in stanovanjski enoti Materinskega doma” in “Hišni red Materinskega doma”.

Materinski dom Ljubljana

Materinski dom je namenjen mamicam z mladoletnimi otroki do 14 leta starosti in nosečnicam, ki so se znašle v trenutni ali dalj časa trajajoči socialni stiski in nimajo drugih možnosti bivanja skupaj z otrokom ter so pripravljene aktivno reševati svojo stisko. Namen strokovnega dela je v strokovni podpori uporabnicam, da si čimprej uredijo samostojno življenje izven Materinskega doma.

V naš dom so lahko sprejete prosilke, ki pridejo same ali jih za sprejem predlagajo druge strokovne službe in so državljanke RS, prosilke z dovoljenjem za bivanje v RS ter državljanke EU, ki v Sloveniji bivajo in imajo otroka, ki je državljan RS.

V Materinskem domu lahko uporabnice bivajo največ eno leto, bivanje se lahko podaljša v izjemnih primerih po sklepu strokovne komisije največ do treh mesecev.

Dom nudi uporabnicam:

Prosilka mora vložiti pisno vlogo iz katere so razvidni osebni podatki prosilke in otrok, opis socialne stiske, kontaktni naslov in telefon. Prosilka je vabljena na informativni razgovor, kjer se ji predstavi delovanje doma, seznani se jo z njenimi pravicami in dolžnostmi. Vloga prosilke se posreduje strokovni komisiji, ki na podlagi pogojev in kriterijev za sprejem odloči o sprejemu oz. nesprejemu prosilke.

Uporabnica plačuje prispevek za bivanje v Materinskem domu, in sicer glede na velikost sobe v kateri biva. Uporabnice, ki bivajo v našem domu so običajno poleg stanovanjske stiske, porušene socialne mreže tudi v večji finančni stiski (običajno prejemnice denarne socialne pomoči).

Zaradi tega smo zelo veseli vsake pomoči, ki so jo pripravljeni prispevati posamezniki ali ustanove, da olajšajo in polepšajo vsakodnevno življenje naših mamic in njihovih otrok.

Kontakti

Materinski dom Ljubljana
Jarška cesta 23, Ljubljana
Tel.: 01 283 37 45
Dežurni GSM: 051 422 024
Faks: 01 283 37 35
E-naslov: materinskidom.csdljubl@gov.si