Preskoči na glavno vsebino
Logotip Centrov za socialno delo Slovenije

Center za socialno delo Ljubljana Enota Vrhnika

  • Ljubljanska cesta 16,
    1360 Vrhnika
  • Telefon: 01 750 62 70
  • E-pošta: gpcsd.vrhni@gov.si

Programi

SKUPINA STAREJŠIH ZA SAMOPOMOČ V BIVALNEM OKOLJU VRHNIKA – ROŽMARINKA

Voditeljici skupine Rožmarink sta: mag. Klavdija Nagode Celarc (01 750 62 74) in Damjana Intihar (01 750 62 78).

Skupina “Rožmarinka” se sestaja enkrat tedensko v prostorih CSD Ljubljana, enota Vrhnika. Prvi četrtek v mesecu se srečuje v slaščičarni Berzo na Stari cesti. Skupinska srečanja trajajo 60 minut. S pomočjo skupine člani s pogovori premagujejo svoje stiske in težave, si medsebojno pomagajo in so drug drugemu v oporo. Skupina jim daje občutek varnosti in pripadnosti. Med člani skupine se stkejo prijateljske vezi, naklonjenost, solidarnost, zaradi česar se mnogokrat vzpostavi medsebojna samopomoč. Tema za pogovor ni vedno v naprej določena in jo določajo člani skupine spontano. Dostikrat pa vodja pripravi določeno tematiko, o kateri se pogovorijo. Običajno se pogovarjajo o vsakdanjem življenju, o zdravju in bolezni, o premagovanju vsakodnevnih problemov, stisk in težav. Velikokrat se pogovarjajo tudi o odnosih, ki jih imajo z bližnjimi in pogosto tudi o našem življenju v preteklosti. Sodelujejo tudi z Zdravstvenim domom Vrhnika, saj nas mesečno obiskuje ga. Filipič Jerneja v okviru Centra za krepitev zdravja in tudi izvaja preventivne delavnice na različne zdravstvene tematike (povišan holesterol, sladkor v krvi, stres, depresija …).

Člani skupine skupaj praznujejo rojstne dneve, izrečejo si lepe želje, podarijo si simbolno darilo in se tudi posladkajo. Velikokrat se odpravijo tudi na izlet ali obiščejo kulturno prireditev.

SKUPINA ZA SAMOPOMOČ IN IZOBRAŽEVANJE REJNIC IN REJNIKOV

Voditeljica skupine je Darja Gabrovšek (01 750 62 79).

Rejniki oziroma rejnice s stalnim prebivališčem v občini Vrhnika, Borovnica ali Log - Dragomer se vključujejo v skupino za samopomoč in izobraževanje rejnic in rejnikov občin Vrhnika, Borovnica in Log - Dragomer. Rejnice so lahko na skupini izpostavile svoje dileme v zvezi z vsakdanjim življenjem z otroki v rejništvu in si izmenjale izkušnje. Tovrstno predajanje informacij, izkušenj in nenazadnje tudi nasvetov, rejnicam predstavlja pomemben vir za ravnanje v življenjskih situacijah in jih lahko opolnomoči pri opravljanju rejniške dejavnosti.

Srečanja potekajo v dogovoru s skupino rejnic enkrat na dva meseca. V času poletnih počitnic se skupina ne sestaja.

V okviru skupine so organizirana tudi dodatna izobraževanja s področja vzgoje otrok.

V okviru skupine v sodelovanju z Zdravstvenim domom Vrhnika izvedemo tudi delavnice sprostitvenih tehnik. V duhu medgeneracijskega sodelovanja je organiziran tudi skupni izlet za rejniške družine ter skupino za starejše Rožmarinka.

PROJEKT JAVNIH DEL »SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN« OBČINE VRHNIKA

V okviru progama »Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin« sta bili zaposleni dve delavki preko programa javnih del. Delavki otroke obiskujeta dvakrat na teden v popoldanskem času na njihovem domu in jim pomagata pri domačih nalogah, pri utrjevanju učne snovi in pri pripravi za šolo. Z otroki in mladostniki se družita ter jim pomagata pri kakovostnem preživljanju prostega časa.

Vsi sodelujoči v programu imamo na Centru za socialno delo Ljubljana enota Vrhnika redne tedenske razgovore oz. sestanke. Pogovorimo se o posameznih otrocih, o morebitnih težavah pri delu, o stiskah, ki se pri delu porajajo. Skupaj oblikujemo načrt dela za naprej.

V okviru programa sodelujemo tudi s starši, šolskimi svetovalnimi delavci in pedagoškimi delavci, ki so nepogrešljivi sogovorniki pri delu z otroki.