Preskoči na glavno vsebino
Logotip Centrov za socialno delo Slovenije

Center za socialno delo Ljubljana

  • Dalmatinova ulica 2
    1000 Ljubljana
  • E-pošta: gp-csd.ljubl@gov.si

Projekti

Knjigobežnica za otroke in mladino

Na Centru za socialno delo Ljubljana na enoti Ljubljana Vič Rudnik smo uredili knjigobežnico za otroke in mladino.

Bogat izbor knjig je urejen v drugem nadstropju centra, ki ga naši obiskovalci in uporabniki lahko prosto obiščejo, si izberejo čtivo in ga odnesejo domov. Knjigobežnice delujejo po principu odnesi in prinesi. Naša knjigobežnica je vpisana v seznam knjigobežnic v Sloveniji, ki jih lahko najdete na naslovu: https://goo.gl/FKzfnY

Pri izvedbi projekta nam je priskočilo na pomoč podjetje Brecelj grafika d.o.o., ki se jim ob tej priložnosti lepo zahvaljujemo.

Dragi knjigoljubi, vabljeni k izmenjavi knjig!

Knjigobežnica za otroke in mladino

NAKUP MOBILNIH ENOT ZA IZVAJANJE NALOG KOORDINACIJE INVALIDSKEGA VARSTVA IN OBRAVNAVE V SKUPNOSTI NA CSD LJUBLJANA

Logotip MDDSZ Logotip Evropskega sklada za regionalni razvoj

CSD Ljubljana je z Ministrstvom za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti dne 20. 7. 2021 podpisal Pogodbo o sofinanciranju projekta Nakup mobilnih enot (osebnih vozil) za izvajanje nalog koordinatorja za obravnavo v skupnosti ter nalog koordinatorja invalidskega varstva. Projekt sofinancirata RS in Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 9: Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, prednostne naložbe 9.3: Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, zmanjšanje neenakosti glede zdravstvenega stanja, spodbujanje socialnega vključevanja z lažjim dostopom do socialnih, kulturnih in rekreacijskih storitev in prehod iz institucionalnih storitev na storitve v okviru lokalnih skupnosti ter specifičnega cilja 9.3.1: Izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev oskrbe. Vrednost projekta znaša 36.363,65 EUR, od tega v višini 29.090,92 EUR iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, v znesku 7.272,73 EUR Slovenske udeležbe in iz lastnih sredstev v višini 3.842,89 EUR.

Namen projekta je sofinanciranje nakupa mobilnih enot (osebnih vozil), ki bodo namenjene izvajanju terenskega dela koordinatorjev za obravnavo v skupnosti in koordinatorjev invalidskega varstva na območju Ljubljane. Specifični cilj projekta je zagotovitev mobilnih enot (osebnih vozil), ki bodo omogočile kakovostnejše izvajanje obravnave oseb v skupnosti s težavami v duševnem zdravju in spremljanje izvajanja storitev osebne asistence na terenu. Projekt odgovarja tudi na spremenjene okoliščine in potrebe uporabnikov zaradi pojava epidemije Covid-19, s čimer bo omogočen lažji dostop uporabnikov do storitev koordinatorjev in do pomoči pri psihosocialni rehabilitaciji in socialni integraciji v skupnost.

Ciljni skupini so osebe v skupnosti s težavami v duševnem zdravju, ki so vključene v obravnavo v skupnosti in ne potrebujejo več zdravljenja v psihiatrični bolnišnici ali nadzorovani obravnavi, vendar potrebujejo pomoč pri psihosocialni rehabilitaciji, vsakdanjih opravilih, urejanju življenjskih razmer in vključevanju v vsakdanje življenje na podlagi načrta obravnave, in osebe, ki so upravičene do osebne asistence oziroma do komunikacijskega dodatka.

Osebna vozila so bila v mesecu septembru in oktobru predana v uporabo koordinatorjem za obravnavo v skupnosti in koordinatorjem invalidskega varstva.

Povezava: www.eu-skladi.si