Preskoči na glavno vsebino
Logotip Centrov za socialno delo Slovenije

Center za socialno delo Ljubljana

  • Dalmatinova ulica 2
    1000 Ljubljana
  • E-pošta: gp-csd.ljubl@gov.si

Sestava

Na Območnem centru CSD Ljubljana se izvajajo dejavnosti skupnih splošnih služb, skupnih strokovnih služb, Službe za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev in Centralne enote za starševsko varstvo ter dva dodatna programa, Krizni center za otroke – Palčica in Krizni center za mlade.

Skupna splošna služba opravlja administrativne, kadrovsko-pravne, finančno-računovodske ter tehnično-vzdrževalne naloge. Skupna strokovna služba naloge izvaja v okviru službe za koordinacijo in pomoč žrtvam, ki jo sestavljajo interventna služba in dva krizna centra, kjer zagotavljamo krizno namestitev žrtev nasilja ter jim nudimo pomoč. Pomenita obliko pomoči za otroke in mladostnike, ki zaradi različnih težav potrebujejo takojšen umik iz okolja, kjer živijo. V okviru skupne strokovne službe delujejo tudi koordinatorji obravnave v skupnosti in koordinatorji invalidskega varstva.

Služba za odločanje o pravicah iz javnih sredstev (služba ZUPJS) rešuje vloge letnih pravic za celotno področje centra in posreduje informacije javnega značaja strankam in zunanjim institucijam glede postopka pridobivanja in uveljavljanja otroškega dodatka, dodatka za veliko družino, subvencije vrtca, državne štipendije, subvencije kosila za učence, subvencije malice za učence in dijake in subvencije vinjete.

Center ima v svoji sestavi tudi Centralno enoto za starševsko varstvo in družinske prejemke, ki deluje na enoti Ljubljana Bežigrad. Centralna enota za starševsko varstvo in družinske prejemke odloča na prvi stopnji v zvezi s pravicami državljanov Evropske unije iz zavarovanja za starševsko varstvo in o pravicah do družinskih prejemkov v skladu s pooblastilom ministra, pristojnega za družino ter izvajala druge naloge v skladu s predpisi in aktom o ustanovitvi.