Center za socialno delo Ljubljana

 • Dalmatinova ulica 2
  1000 Ljubljana
 • T: 01 475 08 50
 • E: gp-csd.ljubl@gov.si

Območni center

mag. Anja Osojnik
 • V.d. direktorice
Samo Jeršek
 • Administracija
Elvisa Rošić
 • Administracija
Milena Kovačič
 • Administracija
Barbara Morano
 • Administracija
Nataša Tratnik Majerle
 • Vodja kadrovsko - pravne službe
Sabina Mivšek
 • Kadrovsko pravna služba
Zvezdana Stokić
 • Kadrovsko pravna služba
Mateja Bole
 • Kadrovsko pravna služba
Suzana Kljun
 • Vodja finančne službe
Natalija Tajda Blagojević
 • Finančno-računovodska služba
Branka Završnik
 • Finančno-računovodska služba
Barbara Dolničar
 • Finančno-računovodska služba
Damjan Blatnik
 • Finančno-računovodska služba
Karmen Podržaj
Tel: 01/4750 805
 • Finančno-računovodska služba
Helena Govekar
 • Kordinatorica za preprečevanje nasilja
Bojana Radovan
 • Finančno-računovodska služba
Olga Primc
 • Finančno-računovodska služba
Ivanka Petrovčič
 • Finančno-računovodska služba

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Andreja Verstovšek
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Leilah Burzić
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Metja Stritmar
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Veronika Pavlič
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Peter Boštic
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Lucija Gaberšek
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Mojca Fajfar
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Ana Kladnik
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Katja Zupan Blatnik
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Renata Filipčič
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Enver Dželilović
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Aleksander Grujič
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Tjaša Babič
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Anja Alenka Vizlar
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Tadeja Nimac
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Marko Fogadić
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
mag. Mitja Mežik
 • Vodja službe Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
Aida Čizmić
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Daša Mirt
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Dijana Dremelj
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

Krizni center za mlade

Perica Radonjić
 • Krizn center za mlade (Vodja)
Nenad Stojanović
 • Institucionalno varstvo otrok in mladostnikov
Majda Pečenik
 • Institucionalno varstvo otrok in mladostnikov
Brigita Lukša
 • Institucionalno varstvo otrok in mladostnikov
Ivan Platiša
 • Institucionalno varstvo otrok in mladostnikov

Krizni center za otroke

Manuela Ham
 • Vodja Kriznega centra za otroke Palcica
Adi Blažević
 • Institucionalno varstvo otrok
Anita Stepančič
 • Institucionalno varstvo otrok
Jože Saje
 • Institucionalno varstvo otrok
Tanja Hribar
 • Institucionalno varstvo otrok
Marjana Perme
 • Institucionalno varstvo otrok
Simona Starbek
 • Institucionalno varstvo otrok
Kristina Ahlin
 • Institucionalno varstvo otrok

Centralna enota za starševsko varstvo

Urška Prosek
 • Izvajanje nalog na podlagi uredbe (ES) št. 883/2004, Uredbe (ES) 987/2009, Uredbe (EU) št. 1231/2010
Jožica Martinjak
 • Izvajanje nalog na podlagi uredbe (ES) št. 883/2004, Uredbe (ES) 987/2009, Uredbe (EU) št. 1231/2010
Ester Mislej
 • Izvajanje nalog na podlagi uredbe (ES) št. 883/2004, Uredbe (ES) 987/2009, Uredbe (EU) št. 1231/2010
Una Crnek
 • Izvajanje nalog na podlagi uredbe (ES) št. 883/2004, Uredbe (ES) 987/2009, Uredbe (EU) št. 1231/2010
Lea Grosek
 • Izvajanje nalog na podlagi uredbe (ES) št. 883/2004, Uredbe (ES) 987/2009, Uredbe (EU) št. 1231/2010
Goran Tratnik
 • Izvajanje nalog na podlagi uredbe (ES) št. 883/2004, Uredbe (ES) 987/2009, Uredbe (EU) št. 1231/2010
Jadranka Čučuz
 • Administracija