Preskoči na glavno vsebino

Center za socialno delo Ljubljana

  • Dalmatinova ulica 2
    1000 Ljubljana
  • E: gp-csd.ljubl@gov.si

Center za socialno delo Ljubljana

Uradne ure:

PONEDELJEK: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
SREDA: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
PETEK: 8.00 - 12.00

Poslovni čas:

PONEDELJEK: 7.00 - 15.00
TOREK: 7.00 - 15.00
SREDA: 7.00 - 17.00
ČETRTEK: 7.00 - 15.00
PETEK: 7.00 - 13.00

Obvestila

28. 10. 2022

Mreža socialnovarstvenih programov in Vodnik po socialnih pravicah

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je izdalo brošuro z naslovom - Mreža socialnovarstvenih programov, programov za invalide in programov v podporo družini, ki zajema informacije o namenu posameznega programa in kontaktne podatke o izvajalcih programov. Zloženka je na voljo na povezavi: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MDDSZ/sociala/Brosura-Mreza-socialnovarstvenih-programov-programov-za-invalide-in-programov-v-podporo-druzini.pdf

Enote centra so:

Na enotah centra za socialno delo se izvajajo socialno varstvene storitve, javna pooblastila in naloge, ki jih centrom za socialno delo nalagajo drugi predpisi, ter socialnovarstveni programi, pomembni za občino in za sodelovanje z nevladnimi organizacijami in drugi posebni projekti.

Center za socialno delo Ljubljana je krajevno pristojen za opravljanje dejavnosti v naslednjih občinah:

Število zaposlenih na CSD LJ na dan 25. 8. 2021 je 315, na območju, ki ga pokriva center, živi 453.478 prebivalcev.

Center ima na svojem sedežu na naslovu Dalmatinova ulica 2, Ljubljana organizirano: