Preskoči na glavno vsebino

Center za socialno delo Ljubljana

  • Dalmatinova ulica 2
    1000 Ljubljana
  • E: gp-csd.ljubl@gov.si

Center za socialno delo Ljubljana

Uradne ure:

PONEDELJEK: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
SREDA: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
PETEK: 8.00 - 12.00

Poslovni čas:

PONEDELJEK: 7.00 - 15.00
TOREK: 7.00 - 15.00
SREDA: 7.00 - 17.00
ČETRTEK: 7.00 - 15.00
PETEK: 7.00 - 13.00

MINILO JE ŽE 60 LET

Pred natanko 60 leti je bil ustanovljen Center za socialno delo Ljubljana Center. Tudi sicer se leto 1962 v zgodovino vpisuje kot leto ustanovitve štirih ljubljanskih samostojnih centrov - Moste Polje, Šiška, omenjeni Center in Bežigrad. Takratno osrednje delo centrov je temeljilo na izvajanju nalog s področja varstva družine - urejanje odnosov v družini, ukrepanje ob zanemarjanju roditeljske dolžnosti, sodelovanje s sodišči, vodenje rejništva, skrb za obravnavo otrok s posebnimi potrebami, pa tudi preučevanje socialnih vprašanj, priprava socialnih programov, organizacija skupnostnih akcij itd.

Ko se oziramo nazaj v preteklost na vsa leta nudenja pomoči najbolj ranljivim skupinam, ne moremo mimo spoznanja o pomembnosti našega prispevka, našega dela in razvoja našega strokovnega znanja za celotno družbo.

Ob vsakem praznovanju pa je smiselno upreti pogled tudi v prihodnost, v razvoj svetovalne funkcije centrov, v razvoj stroke in složnega povezovanja z vsemi partnerji za zagotovitev najbolj ustrezne in učinkovite pomoči posameznikom, skupinam, družinam, med katerimi smo lahko tudi mi in ste lahko tudi vi.

Ob častitljivi obletnici čestitamo vsem zaposlenim, nekdanjim in sedanjim, ki soustvarjate naš center!

CSD Ljubljana - Most do vaše (po)moči.

Obvestila

28. 02. 2022

Obvestilo za prejemnike socialnih transferjev na TR pri Sberbank

Obveščamo vas, da smo bili s strani Uprave za javna plačila obveščeni o zavrnjenih nakazilih za pravico varstveni dodatek zaradi ukinitve nakazil s strani Banke Slovenije na banko Sberbank. Zavrnjenih je bilo približno 100 nakazil. Pričakujemo, da bodo zavrnjena tudi nakazila za ostale pravice, ki jih izplačuje MDDSZ (pravice iz javnih sredstev, starševska nadomestila in drugo). Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti intenzivno iščejo rešitev za...

06. 01. 2022

Uveljavitev pravice do izplačila neizplačanega nadomestila za invalidnost

Izvorni članek je objavljen na gov.si Zakon o izplačilu neizplačanega nadomestila za invalidnost (zakon) daje podlago za priznanje nadomestila za invalidnost tistim, ki v času rednega šolanja med 18. in 26. letom po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih niso imeli priznane te pravice in so jo pridobili šele po šolanju. Vlogo za uveljavitev te pravice bo potrebno na centru za socialno delo oddati v roku 6...

Enote centra so:

Na enotah centra za socialno delo se izvajajo socialno varstvene storitve, javna pooblastila in naloge, ki jih centrom za socialno delo nalagajo drugi predpisi, ter socialnovarstveni programi, pomembni za občino in za sodelovanje z nevladnimi organizacijami in drugi posebni projekti.

Center za socialno delo Ljubljana je krajevno pristojen za opravljanje dejavnosti v naslednjih občinah:

Število zaposlenih na CSD LJ na dan 25. 8. 2021 je 315, na območju, ki ga pokriva center, živi 453.478 prebivalcev.

Center ima na svojem sedežu na naslovu Dalmatinova ulica 2, Ljubljana organizirano: