Preskoči na glavno vsebino
Logotip Centrov za socialno delo Slovenije

Center za socialno delo Ljubljana

  • Dalmatinova ulica 2
    1000 Ljubljana
  • E-pošta: gp-csd.ljubl@gov.si

Krizni center za mlade Ljubljana

Krizni center za mlade (KCM) je namenjen otrokom in mladostnikom do 18. leta, ki se znajdejo v krizni situaciji ali stiski, ki je ne morejo razrešiti v domačem okolju (nevzdržne razmere doma, nasilje, zlorabe, upor staršem, čustvena prizadetost, problemi glede šole …) in lahko tu najdejo zatočišče in strokovno pomoč. KCM Ljubljana zagotavlja krizno namestitev ter nudenje pomoči žrtvam nasilja (24 ur na dan, vse dni v letu) kot obliko pomoči za otroke in mladostnike, ki potrebujejo takojšen umik iz okolja, kjer živijo. Namestitev traja do 21 dni. Strokovni delavci KCM sodelujejo in vodijo svetovalne razgovore z družino, izvajajo enodnevne obravnave (prvo socialno pomoč in svetovanje) ter sodelujejo z drugimi izvajalci storitev in programov ter z zunanjimi institucijami s področja zdravstva, šolstva in pravosodja, nevladnimi organizacijami (zlasti Četrtnimi mladinskimi centri, Tom telefonom, Varno točko Unicef, Slovensko filantropijo) ter s Policijo.

V KCM Ljubljana je na voljo tudi brezplačna modra številka Peter Klepec (080 1552), na katero lahko pokličejo otroci in mladostniki, ki doživljajo nasilje.

Podmilščakova ulica 20, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 236 1222, 041 419 121 in 041 419 122
E-naslov: kcmlj@gov.si