Center za socialno delo Ljubljana Služba ZUPJS

 • Dalmatinova ulica 2
  1000 Ljubljana
 • T: 01 475 08 50
 • E: gp-csd.ljubl@gov.si

CSD Ljubljana - Služba ZUPJS

Zaposleni na CSD Ljubljana, Služba ZUPJS

Uveljavljanje pravic iz javnih sredstevVodja službe ZUPJS
Vodja službemag. Mitja Mežik
 • Vodja službe ZUPJS
Andreja Verstovšek
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Leilah Burzić
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Metja Stritmar
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Veronika Pavlič
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Peter Boštic
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Lucija Gaberšek
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Mojca Fajfar
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Katja Zupan Blatnik
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Renata Filipčič
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Nina Vidovič Stanovnik
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Aleksander Grujič
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Tjaša Babič
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Anja Alenka Vizlar
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
mag. Tadeja Nimac
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Marko Fogadić
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Aida Čizmič
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Daša Mirt
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Teja Mervar Rehorič
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Manja Kerin
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Snežana Vujičić Vignjević
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Mojca Pišek
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Megi Kogoj
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Barbara Doltar
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev