Center za socialno delo Ljubljana Služba ZUPJS

 • Dalmatinova ulica 2
  1000 Ljubljana
 • T: 01 475 08 50
 • E: gp-csd.ljubl@gov.si

CSD Ljubljana - Služba ZUPJS

Zaposleni na CSD Ljubljana, Služba ZUPJS

Uveljavljanje pravic iz javnih sredstevVodja službe ZUPJS
Pomočnik direktorjamag. Mitja Mežik
Tel: 01/ 4750 860
 • Vodja službe ZUPJS
Andreja Verstovšek
Tel: 01/ 4750 873
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Leilah Burzić
Tel: 01/ 4750 874
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Metja Stritmar
Tel: 01/ 4750 877
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Veronika Pavlič
Tel: 01/ 4750 878
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Peter Boštic
Tel: 01/ 4750 861
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Lucija Gaberšek
Tel: 01/ 4750 862
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Mojca Fajfar
Tel: 01/ 4750 867
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Ana Kladnik
Tel: 01/ 4750 864
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Katja Zupan Blatnik
Tel: 01/ 4750 866
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Renata Filipčič
Tel: 01/ 4750 865
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Enver Dželilović
Tel: 01/ 4750 870
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Aleksander Grujič
Tel: 01/ 4750 868
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Tjaša Babič
Tel: 01/ 4750 871
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Anja Alenka Vizlar
Tel: 01/ 4750 869
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Tadeja Nimac
Tel: 01/ 4750 863
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Marko Fogadić
Tel: 01/ 4750 872
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Aida Čizmič
Tel: 01/ 4750 879
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Tatjana Bubnič
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Daša Mirt
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Dijana Dremelj
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev