Preskoči na glavno vsebino

Center za socialno delo Ljubljana SLUŽBA ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV

 • Dalmatinova ulica 2
  1000 Ljubljana
 • T: 01/4750850
  T: 01/4750875
 • E: zupjs.csdljubl@gov.si

CSD Ljubljana - SLUŽBA ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV

Informativna višina denarne socialne pomoči v letu 2020

Po ZSVarPre

utež znesek €*
1 402,18
1,26 506,75
1,51 607,29
0,7 281,53
0,76 305,66
0,57 229,24
0,83 333,81
0,7 281,53
0,59 237,29
0,18 72,39

*pri dejanskih aktualnih zneskih se upošteva osnovni znesek minimalnega dohodka, ki od 1. 8. 2019 znaša 402,18 evra

** Kot delovno aktivne osebe se štejejo zaposlene osebe, osebe, ki opravljajo dejavnost, osebe, ki so vključene v ukrepe aktivne politike zaposlovanja in programe psihosocialne rehabilitacije, katerih cilj je zaposlitev, družinski pomočnik po zakonu, ki ureja socialno varstvo, osebe, ki so upravičene do delnega plačila za izgubljeni dohodek po zakonu, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke, osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o opravljanju volonterskega pripravništva, osebe, ki imajo sklenjen pisni dogovor o prostovoljskem delu po zakonu, ki ureja prostovoljstvo, ter osebe, ki so vključene v zaposlitveno rehabilitacijo. Te osebe so lahko upravičene do dodatka za delovno aktivnost, ki je dodatek k minimalnemu dohodku delovno aktivne samske osebe ali odraslega družinskega člana, namenjen spodbujanju k delu ali ohranjanju motivacije za delo in je odvisen od dejanskega števila opravljenih ur. Ne glede na zgornjo tabelo se za osebe, ki so vključene v programe psihosocialne rehabilitacije ter za osebe, ki imajo sklenjen pisni dogovor o prostovoljnem delu, šteje, da so delovno aktivne v obsegu od 60 do 128 ur mesečno. Navedeno pomeni, da omenjenim osebam, ne glede na dejansko število opravljenih ur mesečno, po zakonu pripada vedno nižji dodatek za delovno aktivnost (ali 0,28 osnovnega znesla minimalnega dohodka ali 0,14 osnovnega znesla minimalnega dohodka).

Višina in cenzus varstvenega dodatka

Višina je odvisna od cenzusa za varstveni dodatek in lastnega dohodka.

Od 1.8.2019 je cenzus za varstveni dodatek za samsko osebo 591,20 EUR, maksimalna višina pa znaša 189,02 EUR.

Višina in cenzus otroškega dodatka

dohodkovni razredpovprečni mesečni dohodek na osebo (v EUR)znesek otroškega dodatka za otroka do konca osnovne šole ali do 18 leta (v evrih)znesek otroškega dodatka za otroka v srednji šoli, vendar najdlje do 18. leta (v evrih)
1. otrok2. otrok3. in naslednji otrok1. otrok2. otrok3. in naslednji otrok
1do 191,40117,05128,75140,47117,05128,75140,47
2od 191,41 do 319,01100,08110,63121,12100,08110,63121,12
3od 319,02 do 382,8276,2785,2594,1976,2785,2594,19
4od 382,83 do 446,6260,1668,6477,2860,1668,6477,28
5od 446,63 do 563,6049,1957,4165,5749,1957,4165,57
6od 563,61 do 680,5631,1739,0146,8131,1739,0146,81
7od 680,57 do 871,9823,3831,1739,0129,5237,3150,84
8od 871,99 do 1.052,7520,3628,1635,9523,4331,2340,85

Višina in cenzus subvencije vrtca

dohodkovni razred povprečni mesečni dohodek na osebo
(povprečni mesečni dohodek na osebo v evrih)
plačilo staršev
(plačilo starše v % od cene programa)
1 do 191,40 0 %
2 od 191,41 do 319,01 10 %
3 od 319,02 do 382,82 20 %
4 od 382,83 do 446,62 30 %
5 od 446,63 do 563,60 35 %
6 od 563,61 do 680,56 43 %
7 od 680,57 do 871,98 53 %
8 od 871,99 do 1.052,75 66 %
9 od 1.052,76 77 %

Višina in cenzus državne štipendije

Dohodkovni razred Povprečni mesečni dohodek na osebo (v eurih) Osnovna višina eurih za upravičenca do 18 let starosti Osnovna višina v eurih za upravičenca nad 18 let starosti
1 do 319,01 97,28 194,56
2 od 319,02 do 382,82 81,92 163,84
3 od 382,83 do 446,62 66,56 133,12
4 od 446,63 do 563,60 51,2 102,4
5 od 563,61 do 680,56 35,84 71,68

Cenzus subvencije malice in kosila za učence in dijake

Pravica do subvencije malice za učence: povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 563,60 eurov.

Malica za dijake:

Dohodkovni razred Povprečni mesečni dohodek na osebo (v eurih)
1 do 446,62
2 od 446,63 do 563,60
3 od 563,61 do 680,56

Pravica do subvencije kosila za učence: povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 382,82 eurov.

Višina in cenzus subvencije najemnine

Do subvencioniranja najemnine ste lahko upravičeni, če ste najemnik z zakonom določenega stanovanja (npr. neprofitnega ali tržnega) in če meja dohodkov (vaš ugotovljeni dohodek in dohodek oseb, ki so navedene v najemni pogodbi) ne presega višine minimalnega dohodka, povečanega za 30 % ugotovljenega dohodka in za znesek neprofitne najemnine, ali za znesek priznane neprofitne najemnine pri tržnih in hišniških stanovanjih.

Uveljavljanje pravice

Pravica do državne štipendije Pravica do znižanja plačila vrtca Pravica do otroškega dodatka

Zaposleni na CSD Ljubljana, Služba ZUPJS

Uveljavljanje pravic iz javnih sredstevVodja službe ZUPJS
Vodja službemag. Sonja Šincek
 • Vodja službe ZUPJS
Andreja Verstovšek
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Leilah Burzić
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Metja Stritmar
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Veronika Pavlič
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Peter Boštic
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Lucija Gaberšek
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Mojca Fajfar
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Katja Zupan Blatnik
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Renata Filipčič
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Nina Vidovič Stanovnik
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Aleksander Grujič
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Tjaša Babič
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Dijana Dremelj
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
mag. Tadeja Nimac
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Marko Fogadić
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Aida Čizmič
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Daša Mirt
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Teja Mervar Rehorič
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Manja Kerin
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Snežana Vujičić Vignjević
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Mojca Pišek
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Megi Kogoj
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Barbara Doltar
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev