Preskoči na glavno vsebino
Logotip Centrov za socialno delo Slovenije

Center za socialno delo Ljubljana Enota Grosuplje

 • Adamičeva cesta 51,
  1290 Grosuplje
 • Telefon: 01 781 80 50
 • E-pošta: gpcsd.grosu@gov.si

CSD Ljubljana, Enota Grosuplje

Zemljevid z lokacijo Enote Grosuplje: Adamičeva cesta 51, 1290 Grosuplje

Uradne ure:

 • PONEDELJEK: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
 • SREDA: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
 • PETEK: 8.00 - 12.00

Poslovni čas:

 • PONEDELJEK: 7.00 - 15.00
 • TOREK: 7.00 - 15.00
 • SREDA: 7.00 - 17.00
 • ČETRTEK: 7.00 - 15.00
 • PETEK: 7.00 - 13.00

Center za socialno delo Grosuplje se je pripojil Centru za socialno delo Ljubljana kot enota Grosuplje. V novi strukturi CSD Ljubljana deluje tudi Služba za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki po novem rešuje vse vloge za otroški dodatek, štipendijo in subvencijo vrtca, vlagatelji pa lahko oddajo vloge na katerikoli enoti CSD Ljubljana.

Enota Grosuplje opravlja upravne in strokovne naloge ter socialno varstvene storitve, ki se v celoti financirajo s strani države ter programe, ki se izvajajo s pomočjo sredstev treh občin, ki jih Enota Grosuplje pokriva, to so Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje ter doniranih sredstev s strani podjetji in posameznikov. Enota Grosuplje opravlja svojo službo za 42.000 prebivalcev, ki jih skupaj štejejo vse tri omenjene občine. Upravne naloge so tiste, ki so nam kot javno pooblastilo s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zaupane in jih opravljamo v skladu z Zakonom o upravnem postopku, strokovne naloge so tiste, ki so predpisane v Zakonu o socialnem varstvu, Družinskem zakoniku ter drugih področnih zakonih, storitve so tiste, ki ljudem pomagajo v stiski in so opredeljene v Zakona o socialnem varstvu in Pravilniku o standardih in normativih o izvajanju socialno varstvenih storitev, programi pa so preventivne narave in zvišujejo standard ter kvaliteto vsem našim uslugam, predvsem pa so podpora ljudem za boljše in kvalitetnejše življenje v lokalni skupnosti.

Med upravne naloge sodijo skrbništvo nad mladoletnimi in odraslimi osebami, skrbništvo za posebni primer, odtujitev in obremenitev otrokovega premoženja, varstvo otrok in družine, varstvo odraslih invalidnih oseb, oseb s posebnimi potrebami, oseb s težavami v duševnem zdravju, starševsko varstvo (porodniški in očetovski dopust, dopust za nego in varstvo otroka, pomoč ob rojstvu otroka, starševski dodatek), družinski pomočnik, oprostitev plačila socialno varstvenih storitev, denarna socialna pomoč, pravica do osebne asistence in komunikacijski dodatek.

Med strokovne naloge sodijo naloge po Zakonu o preprečevanju nasilja v družini, postpenalna obravnava (pomoč obsojencem), naloge povezane z nadomestno kaznijo in uklonilnim zaporom, rejništvo, posvojitve, obravnava otrok zaradi suma storitve prekrškov ali kaznivega dejanja, priznanje ali izpodbijanje očetovstva ali materinstva, pomoč in svetovanje pri dogovarjanju glede zaupanja otroka v varstvo in vzgojo, glede določitve preživnine in stikov otroka s tistim pri katerem otrok ne bo živel oziroma ne živi na področju razvez ali razpada izven zakonske skupnosti, stiki pod nadzorom in naloge na področju preživnin.

Med storitve sodijo prva socialna pomoč, osebna pomoč, pomoč družini za dom in socialna preventiva.

PRVA SOCIALNA POMOČ – PSP

Storitev, ki obsega pomoč pri prepoznavanju socialne stiske ali težave, oceno možnih rešitev, seznanjanja upravičenca z možnimi socialno-varstvenimi storitvami, dajatvami ter predstavitev mreže izvajalcev.

OSEBNA POMOČ - OP

Osebna pomoč je opredeljena kot svetovanje, urejanje ali vodenje z namenom, da bi posamezniku omogočili razvijanje, dopolnjevanje, ohranjevanje in izboljšanje njegovih socialnih možnosti. Ena zaključena storitev obsega do 10 srečanj, vsak ciklus se lahko pri urejanju in vodenju tudi ponovi.

POMOČ DRUŽINI ZA DOM – PDZD

Pomoč družini za dom je opredeljena kot strokovno svetovanje in pomoč pri oskrbi za otroke in usposabljanje družine za opravljanje njene vsakdanje vloge

STORITVE SOCIALNE PREVENTIVE

Storitev je izvajana na področju romske problematike v vseh naseljih, kjer živijo Romi. Delo se izvaja na terenu – obiski po naseljih, razgovori na domu (vsebina dela je skrb za otroke, šolanje, urejanje bivalnega okolja, higiena, osveščanje o zdravi prehrani in načinu življenja).