Center za socialno delo Ljubljana Enota Ljubljana Moste-Polje

 • Zaloška cesta 69,
  1000 Ljubljana
 • T: 01 587 34 00
 • F: 01 587 34 44
 • E: gpcsd.ljmos@gov.si

Seznam zaposlenih na CSD Ljubljana, Enota Moste-Polje

Zaposleni s področji dela

Dodatek za nego otrokaDružinski pomočnikInstitucionalno varstvoKoordinacija obravnave v skupnostiNadomestilo za izgubljeni dohodekObravnava družine in zaščita otrokObravnava otrok in mladostnikovOsebna asistencaPokazenska obravnavaPomočnik direktorjaPosvojitvePriznanje očetovstva po rojstvu otrokaRejništvoSkrbništvo mladoletnihSkrbništvo odraslihStarševsko varstvo in družinski prejemkiUveljavljanje pravic iz javnih stredstevVarstvo invalidov in starejših
Pomočnik direktorjaMarjan Vončna
Tel: 01/ 5873 401
 • Pomočnik direktorja
Špela Kunej
Tel: 01/ 5873 426
 • Skrbništvo odraslih
Zvonimira Brinar
Tel: 01/ 5873 418
 • Varstvo invalidov in starejših
Mag. Katarina Kus
Tel: 01/ 5206 229
 • Skrbništvo mladoletnih
 • Osebna asistenca
Nina Mele
Tel: 01/ 5873 427
 • Dodatek za nego otroka
 • Nadomestilo za izgubljeni dohodek
Meta Cerkvenik
Tel: 01/ 5837 425
 • Družinski pomočnik
 • Institucionalno varstvo
Liljana Ropret Červek
Tel: 01/ 5873 416
 • Obravnava družine in zaščita otrok
Primož Šeme
Tel: 01/ 5873 414
 • Obravnava družine in zaščita otrok
Doris Pavlič
Tel: 01/ 5873 413
 • Obravnava družine in zaščita otrok
Tatjana Podlipec
Tel: 01/ 5873 421
 • Obravnava družine in zaščita otrok
Darinka Piskule
Tel: 01/ 5873 420
 • Obravnava družine in zaščita otrok
Mišo Pavlović
Tel: 01/ 5873 422
 • Obravnava družine in zaščita otrok
Tea Jevtič
Tel: 01/ 5873 423
 • Obravnava družine in zaščita otrok
Mojca Ojstrež Kogovšek
Tel: 01/ 5873 417
 • Obravnava družine in zaščita otrok
Gordana Čižman
Tel: 01/ 5873 415
 • Posvojitve
 • Priznanje očetovstva po rojstvu otroka
 • Pokazenska obravnava
Breda Merela
Tel: 01/ 5873 411
 • Rejništvo
Ksenija Katarina Fister
Tel: 01/ 5206 228
 • Starševsko varstvo in družinski prejemki
Mateja Burnar
Tel: 01/ 5206 221
 • Starševsko varstvo in družinski prejemki
Maja Magister
Tel: 01/ 5206 227
 • Starševsko varstvo in družinski prejemki
Simona Strnad
Tel: 01/ 5206 237
 • Uveljavljanje pravic iz javnih stredstev
Tadeja Virant
Tel: 01/ 5206 224
 • Uveljavljanje pravic iz javnih stredstev
Nives Pretnar
Tel: 01/ 5206 233
 • Uveljavljanje pravic iz javnih stredstev
Ksenija Kovač
Tel: 01/ 5873 443
 • Uveljavljanje pravic iz javnih stredstev
Manja Kerin
Tel: 01/ 5206 230
 • Uveljavljanje pravic iz javnih stredstev
Jožef Topolovec
Tel: 01/ 5873 449
 • Uveljavljanje pravic iz javnih stredstev
Snežana Vujičić Vignjević
Tel: 01/ 5873 446
 • Uveljavljanje pravic iz javnih stredstev
Fanika Sluga
 • Uveljavljanje pravic iz javnih stredstev
Klavdija Koražija
Tel: 01/ 5206 232
 • Uveljavljanje pravic iz javnih stredstev
Leon Matek
Tel: 01/ 5206 453
 • Uveljavljanje pravic iz javnih stredstev
Urška Dittmayer Kristan
Tel: 01/ 5873 440
 • Uveljavljanje pravic iz javnih stredstev
Suzana Škoflek
Tel: 01/ 5873 436
 • Obravnava otrok in mladostnikov
Nataša Božnar
Tel: 01/ 5873 433
 • Obravnava otrok in mladostnikov
Robert Pajer
Tel: 01/ 5873 435
 • Obravnava otrok in mladostnikov
Mag. Ivan Petrič
Tel: 01/ 5873 428
 • Obravnava otrok in mladostnikov
Vili Lamovšek
Tel: 01/ 5206 450 040/ 787 753
 • Koordinacija obravnave v skupnosti
Aleksandra Čorić
Tel: 01/ 5206 451 040/ 747 280
 • Koordinacija obravnave v skupnosti
Mag. Nataša Udovič
Tel: 01/ 5206 452 040/ 856 484
 • Koordinacija obravnave v skupnosti
Ines Bašnec
Tel: 01/ 5206 454 040/ 791 242
 • Koordinacija obravnave v skupnosti