Center za socialno delo Ljubljana Enota Ljubljana Vič Rudnik

 • Dalmatinova ulica 2,
  1000 Ljubljana
 • T: 01 475 08 50
 • E: gp-csd.ljubl@gov.si

Seznam zaposlenih na CSD Ljubljana, Enota Vič Rudnik

Zaposleni s področji dela

AdministracijaKoordinatorka pomoči na domuKrizne intervencijeMladinsko središče VičMladinsko središče Vič - vodja programaMladoletniki brez spremstvaNasilje v družiniPomočnica direktoricePrva socialna pomočPsihologijaRejništvo in posvojitveSocialna oskrbovalkaStarševsko varstvoStarševsko varstvoTajništvoUveljavljanje pravic iz javnih sredstevVarstvo družineVarstvo odraslih – postpenalaVarstvo odraslih – pravni posliVarstvo odraslih – skrbništvoVarstvo oseb s posebnimi potrebamiVarstvo otrokVarstvo otrokZasvojenost
Pomočnik direktorjaDARJA KOVAČIČ
Tel: 01 200 21 43
E-mail: darja.kovacic@gov.si
 • Pomočnica direktorice
MOJCA ŠTUPAR
Tel: 01 200 21 43
E-mail: mojca.stupar@gov.si
 • Tajništvo
MATEJA STOPAR
Tel: 01 200 21 42
E-mail: M.Stopar@gov.si
 • Administracija
MARTINA LAZNIK
Tel: 01 200 21 66
E-mail: martina.laznik@gov.si
 • Administracija
ALMA IBRIČIĆ
Tel: 01 200 21 40
E-mail: alma.ibricic@gov.si
 • Starševsko varstvo
JANEZ NAGLIČ
Tel: 01 200 21 39
E-mail: janez.naglic@gov.si
 • Administracija
MARKO JERINA
Tel: 01 200 21 26
E-mail: marko.jerina@gov.si
 • Varstvo otrok
IRENA PONGRAČIČ
Tel: 01 200 21 65
E-mail: irena.pongracic@gov.si
 • Varstvo oseb s posebnimi potrebami
Mag. SABINA VREĆKO
Tel: 01 200 21 46
E-mail: sabina1.vrecko@gov.si
 • Varstvo oseb s posebnimi potrebami
KRISTINA VEBER
Tel: 01 200 21 64
E-mail: kristina.veber@gov.si
 • Varstvo oseb s posebnimi potrebami
NINA BABIĆ
Tel: 01 200 21 52
E-mail: nina.babic@gov.si
 • Varstvo odraslih – skrbništvo
SANDRA BURSAČ
Tel: 01 200 21 23
E-mail: sandra.bursac@gov.si
 • Varstvo odraslih – skrbništvo
TJAŠA KRAJŠEK
Tel: 01 200 21 63
E-mail: tjasa.krajsek@gov.si
 • Varstvo odraslih – skrbništvo
SIMONA KRANJC
Tel: 01 200 21 08
E-mail: simona.kranjc@gov.si
 • Varstvo odraslih – skrbništvo
 • Varstvo odraslih – postpenala
JULIJANA DOLINAR
Tel: 01 200 21 72
E-mail: julijana.dolinar@gov.si
 • Varstvo odraslih – pravni posli
IRIS LIČEN
Tel: 01 200 21 55
E-mail: iris.licen@gov.si
 • Varstvo družine
 • Varstvo odraslih – postpenala
TJAŠA BERTONCELJ
Tel: 01 200 21 62
E-mail: tjasa.bertoncelj@gov.si
 • Varstvo družine
ODISEJA MAKSIMOVIĆ
Tel: 01 200 21 24
E-mail: odiseja.maksimovic@gov.si
 • Varstvo družine
KATJA BODANEC
Tel: 01 200 21 74
E-mail: katja.bodanec@gov.si
 • Prva socialna pomoč
 • Nasilje v družini
MAJA KOSMAČ
Tel: 01 200 21 48
E-mail: maja.kosmac@gov.si
 • Prva socialna pomoč
 • Nasilje v družini
ANDREJA VUKOVIČ VIRANT
Tel: 01 200 21 22
E-mail: andreja.virant@gov.si
 • Prva socialna pomoč
 • Nasilje v družini
BREDA LEPOŠA ŽALEC
Tel: 01 200 21 60
E-mail: breda.leposa@gov.si
 • Prva socialna pomoč
 • Krizne intervencije
 • Zasvojenost
URŠKA ŠON
Tel: 01 200 21 47
E-mail: urska.son@gov.si
 • Prva socialna pomoč
 • Krizne intervencije
SIMONA MIKEC
Tel: 01 200 21 70
E-mail: simona.mikec@gov.si
 • Varstvo otrok
ŠPELA POTOKAR
Tel: 01 200 21 06
E-mail: spela.potokar@gov.si
 • Varstvo otrok
LAURA SCHWARZMANN
Tel: 01 200 21 56
E-mail: laura.schwarzmann@gov.si
 • Varstvo otrok
MARTA ŠKERBINA
Tel: 01 200 21 69
E-mail: marta.škerbina@gov.si
 • Varstvo otrok
URŠKA ZIHERL
Tel: 01 200 21 21
E-mail: urška.ziherl@gov.si
 • Varstvo otrok
 • Psihologija
BARBARA ČOŽ
Tel: 01 200 21 45
E-mail: barbara.coz@gov.si
 • Rejništvo in posvojitve
Lidija Ostanek
Tel: 01 200 21 15
E-mail: lidija.ostanek@gov.si
 • Mladoletniki brez spremstva
KATARINA DEBEVEC
Tel: 01 200 21 17
E-mail: katarina.debevec@gov.si
 • Starševsko varstvo
MOJCA GRAMC
Tel: 01 200 21 18
E-mail: mojca.gramc@gov.si
 • Starševsko varstvo
NINA PEČJAK
Tel: 01 200 21 51
E-mail: nina.pecjak@gov.si
 • Starševsko varstvo
ANJA FRECE
Tel: 01 200 21 59
E-mail: anja.frece@gov.si
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
CVETKA HABINC
Tel: 01 200 21 58
E-mail: cvetka.habinc@gov.si
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
ANA POROČNIK
Tel: 01 200 21 50
E-mail: ana.porocnik@gov.si
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
DARINKA ZAGORC
Tel: 01 200 21 33
E-mail: darinka.zagorc@gov.si
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
DRAGICA PEČJAK
Tel: 01 200 21 54
E-mail: dragica.pecjak@gov.si
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
KATARINA KRUŠIČ
Tel: 01 200 21 36
E-mail: katarina.krusic@gov.si
 • Koordinatorka pomoči na domu
MONIKA BRATINA
 • Socialna oskrbovalka
SANDRA BRATUŠ
 • Socialna oskrbovalka
JOŽICA DROBNIČ
 • Socialna oskrbovalka
MATEJA GRČAR
 • Socialna oskrbovalka
MOJCA KRANJC
 • Socialna oskrbovalka
DRAGICA NAĐ
 • Socialna oskrbovalka
ANICA SMREKAR
 • Socialna oskrbovalka
ALEKSANDRA PIŽEM
 • Socialna oskrbovalka
NADICA POLJANŠEK
 • Socialna oskrbovalka
MARJANCA VOLAVŠEK
 • Socialna oskrbovalka
KRISTINA VRHOVEC
 • Socialna oskrbovalka
TANJA ŽAGAR
 • Socialna oskrbovalka
JANKA DROBNIČ
Tel: 01 252 77 69
E-mail: jana.drobnic@msvic.si
 • Mladinsko središče Vič - vodja programa
MARIJA SIMEUNOVIĆ
Tel: 01 252 77 68
E-mail: info@msvic.si
 • Mladinsko središče Vič

Seznam oseb, pooblaščenih za vodenje ter vodenje in odločanje v upravnem postopku

Osebe, pooblaščene za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe (30. čl. ZUP)

Babić Nina
Bertoncelj Tjaša
Bodanec Katja
Bursač Sandra
Čož Barbara
Debevec Katarina
Dolinar Julijana
Drobnič Janka
Frece Anja
Gramc Mojca
Habinc Cvetka
Jerina Marko
Kosmač Maja
Kovačič Darja
Krajšek Tjaša
Kranjc Simona
Krušič Katarina
Lepoša Žalec Breda
Ličen Iris
Maksimović Odiseja
Mikec Simona
Pečjak Dragica
Pečjak Nina
Pišek Mojca
Pongračič Irena
Potokar Špela
Poročnik Ana
Schwarzmann Laura
Škerbina Marta
Šon Urška
Veber Kristina
Vrečko Sabina
Vukovič Virant Andreja
Zagorc Darinka
Ziherl Urška

Osebe, pooblaščene za odločanje v upravnih zadevah (28. čl. ZUP)

Kovačič Darja
Kosmač Maja
Vukovič Virant Andreja

Osebe, pooblaščene za odločanje po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Zakonu o socialnem varstvu in Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih

Poročnik Ana
Pišek Mojca