Center za socialno delo Ljubljana

  • Dalmatinova ulica 2
    1000 Ljubljana
  • T: 01 475 08 50
  • E: gp-csd.ljubl@gov.si

Izplačilo OD in DŠ

Objavljeno: 25. 09. 2019

Obveščamo vas, da bo prva obdelava (redna) za vloge po uradni dolžnosti za mesec avgust 2019 za mesec september:

  • v ponedeljek 30.9.2019 ob 15 uri za izplačilo otroškega dodatka v ponedeljek 14.10.2019 in
  • v torek 1.10.2019 ob 15 uri za izplačilo državne štipendije v četrtek 10.10.2019.

MDDSZ je zagotovilo tudi dodatna dneva izplačila otroškega dodatka in državne štipendije v mesecu oktobru in novembru, zato bo druga obdelava za vloge tovrstne vloge meseca avgust 2019 za mesec september:

  • v petek 18.10.2019 ob 14 uri za izplačilo otroškega dodatka v sredo 30.10.2019 in
  • v torek 15.10.2019 ob 15 uri za izplačilo državne štipendije v četrtek 25.10.2019.