Preskoči na glavno vsebino
Logotip Centrov za socialno delo Slovenije

Center za socialno delo Ljubljana

  • Dalmatinova ulica 2
    1000 Ljubljana
  • E-pošta: gp-csd.ljubl@gov.si

Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in dodatnih ugodnosti za starše

Objavljeno: 04. 07. 2024

Mestni svet Mestne občine Ljubljana je dne 25. 9. 2023 sprejel novi Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in dodatnih ugodnosti za starše.

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji (Uradni list RS, št. 57/12), kar pomeni, da od 1. oktobra 2023 za vloge staršev, ki uveljavljajo pravico do subvencije vrtca, ni več mogoče zniževati dohodkovni razred le iz naslova reševanja osnovnega stanovanjskega problema. Izjema je upoštevanje možnosti v izjemnih primerih po 31. členu Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

Vsebina Uradnega lista RS, št. 100/2023 z dne 29. 9. 2023 je dostopna na tej povezavi.