Preskoči na glavno vsebino
Logotip Centrov za socialno delo Slovenije

Center za socialno delo Ljubljana

  • Dalmatinova ulica 2
    1000 Ljubljana
  • E-pošta: gp-csd.ljubl@gov.si

Ukrepi sedmega protikoronskega zakona za omilitev posledic epidemije za družine z otroki

Objavljeno: 04. 01. 2021

V Zakonu o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (PKP7), ki je začel veljati 31. decembra 2020, so določeni tudi ukrepi za lajšanje stisk družin zaradi epidemije korona virusa. Tako zakon predvideva izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka za otroke, povečan znesek dodatka za velike družine in izredno pomoč ob rojstvu otroka. V nadaljevanju objavljamo opis dodatkov kot jih določa sedmi protikoronski zakon.

Enkratni solidarnostni dodatek v višini 50 eur za otroka

Upravičenec je eden od staršev oz. rejnik otroka do starosti 18 let s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki dejansko živi v Republiki Sloveniji.

Izplačila:

Povečan dodatek za velike družine

Znesek letnega dodatka za velike družine se za čas do konca epidemije poveča za 100 evrov za družine s tremi otroki in za 200 evrov za družine s štirimi ali več otroki.

Izplačila:

Višji dodatek za nego otroka

Znesek dodatka za nego otroka na podlagi zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih se poveča za 100 evrov.

Izplačila:

Enkratni solidarnostni dodatek za novorojence

Eden od staršev oz. posvojitelj otroka s stalnim prebivališčem v Sloveniji, rojenega v času od 1. januarja 2020 do enega leta po koncu epidemije, bo prejel enkratni solidarnostni dodatek za novorojence višini 500 evrov. Izplačilo bo izvedeno po uradni dolžnosti za vse upravičence do pomoči ob rojstvu otroka. Posebne vloge ni potrebno vlagati.

Izplačila:

Več o izplačilih enkratnih solidarnostnih dodatkov po PKP7 si lahko preberete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.