Preskoči na glavno vsebino
Logotip Centrov za socialno delo Slovenije

Center za socialno delo Ljubljana

  • Dalmatinova ulica 2
    1000 Ljubljana
  • E-pošta: gp-csd.ljubl@gov.si

Zahvala

Objavljeno: 30. 12. 2020

Strokovne delavke in delavci Centra za socialno delo Ljubljana v času epidemije ob obiskih družin in komunikaciji s starši opažamo, da nekatere družine zaradi materialne stiske in šolanja na domu večjih otrok, otrokom ne zmorejo zagotoviti ustrezne računalniške opreme za nemoteno izvajanje pouka na daljavo. Otroci iz socialno ogroženih družin nimajo zagotovljenih enakih pogojev za udeleževanje pouka od doma in pridobivanje znanja v času epidemije. Kljub veliki pomoči in zavzetosti različnih inštitucij, je tudi v drugem valu epidemije še vedno veliko staršev v stiski, ker otrokom ne morejo zagotoviti računalniške opreme, ki bi omogočala sodelovanje v videokonferencah in spletnih učilnicah.

V ta namen smo se na CSD Ljubljana, Enoti Ljubljana Vič Rudnik povezali s podjetjem Mali junaki, kjer premikajo meje na področju otroške literature z ustvarjanjem personaliziranih knjig za otroke in družine. Z njihovo pomočjo smo sedmim otrokom ustvarili pogoje za uspešno šolanje od doma.

Center za socialno delo Ljubljana, enota Ljubljana Vič Rudnik je tako 20. novembra 2020 od podjetja Mali Junaki prejel donacijo sedmih prenosnih računalnikov. Prvi prenosni računalnik smo predali družini s tremi osnovnošolskimi otroki, nasmeh smo pričarali tretješolcu, petošolcu in dvema sedmošolcema iz osnovne šole na območju enote, zadnjega pa smo predali Mladinskemu središču Vič, ki ga bodo namenili za šolsko delo v okviru učne pomoči otrokom, ki obiskujejo njihov program.

Otroci so se doniranih prenosnih računalnikov zelo razveselili, saj se bodo lahko, nekateri prvič, videli s sošolci in učitelji in sledili pouku preko videokonferenčnega sistema Zoom, kar jim je bilo do sedaj onemogočeno.

Temeljna otrokova pravica je enakovredno dostopno izobraževanje, kar predstavlja velik izziv v trenutnem epidemiološko neugodnem času. Zato smo na centru za socialno delo izredno veseli donacije, ki je pripomogla k doseganju cilja, da se vsem otrokom zagotovijo enakovredni pogoji za šolanje.

Podjetju Mali junaki se v imenu otrok, družin in Centra za socialno delo Ljubljana zahvaljujemo. Sporočamo en velik HVALA, ob tem pa si želimo tovrstnega sodelovanja tudi v bodoče.

CSD Ljubljana, Enota Ljubljana Vič Rudnik

Podjetje Mali junaki doniralo 7 prenosnih računalnikov
Podjetje Mali junaki doniralo 7 prenosnih računalnikov
S pomočjo do uspešnega šolanja na domu
S pomočjo do uspešnega šolanja na domu

»Naj nas majhna pozornost združi«

Na Centru za socialno delo Ljubljana, enota Ljubljana Vič Rudnik smo se v mesecu decembru odločili izvesti projekt »Naj nas majhna pozornost združi«. Njegov namen je bil v prazničnem času z malo pozornosti obdariti naše uporabnike. S pomočjo donatorjev smo pripravili pakete okusnih in uporabnih daril za več kot 110 posameznikov. Nasmehe na obraz smo pričarali starostnikom, ki smo jih v tem letu obravnavali na enoti, otrokom, ki so nameščeni v rejniških družinah, mladostnikom v vzgojnih zavodih in osebam, katerim je naša enota neposredni skrbnik.

Pri izvedbi projekta smo bili deležni neverjetne solidarnosti podjetij, ki so nam prisluhnila in ponudila pomoč v obliki donacij njihovih izdelkov.

Zahvaljujemo se naslednjim podjetjem:

Projekt zaključujemo z zahvalo podjetjem za izkazano podporo in sodelovanje pri polepšanju prazničnih dni našim uporabnikom. Zahvaljujemo se tudi vsem sodelujočim strokovnim delavkam, brez katerih projekt ne bi bil uspešno izveden.

Naj bodo decembrski praznični dnevi lepi, mirni in predvsem zdravi.

Center za socialno delo Ljubljana, enota Ljubljana Vič Rudnik