Preskoči na glavno vsebino
Logotip Centrov za socialno delo Slovenije

Center za socialno delo Ljubljana Enota Logatec

  • Tržaška cesta 50 A,
    1370 Logatec
  • Telefon: 01 759 06 70
  • E-pošta: gpcsd.logat@gov.si

Programi

PSIHOSOCIALNA POMOČ ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN DRUŽINE

Program je namenjen otrokom, mladostnikom in njihovim družinam.

Opis programa

Vsebine programa so namenjene učenju otrok, mladostnikov in njihovih družinskih članov učinkovite komunikacije, sodelovanja, izboljšanja odnosov, socialnih kompetenc, obvladovanja čustev, oblikovanju pozitivne samopodobe in občutka lastne vrednosti, krepitvi starševske vloge ter razvijanja starševskih kompetenc… Program ima številne preventivne učinke na področjih reševanja raznovrstnih problemov, zmanjševanja vedenjskih in čustvenih težav.

Cilj

Izboljšanje medsebojnih odnosov, zmanjševanje čustvenih stisk otrok, mladostnikov in njihovih družin.

Metoda dela

individualno delo/ delo s skupino.

Program psihosocialna pomoč za otroke, mladostnike in družine je za udeležence brezplačen.

Za dodatne informacije in prijave nas lahko pokličete na telefonsko številko: 01 7590 670, ali nam pišete na elektronski naslov: gpcsd.logat@gov.si.

BRLOG – PROGRAM ZA MLADE LOGATEC

Opis programa

Brlog - Program za mlade je občinski program, ki se izvaja v okviru Centra za socialno delo Ljubljana, enote Logatec. Gre za preventivno dejavnost v Logatcu, ki mladim nudi varen in sprejemajoč prostor v Logatcu, kjer se lahko svobodno izražajo, razvijajo svoje spretnosti in širijo svoje znanje. Mladim želimo znotraj našega programa omogočiti aktivno in varno preživljanje prostega časa, zato v ta namen izvajamo delavnice in druge aktivnosti. Med šolskim letom je mladim na voljo tudi učna in psihosocialna podpora in pomoč.

Program je namenjen mladim od 8. do 18. leta starosti. Vključitev v aktivnosti brLOGa – Programa za mlade Logatec je brezplačna in temelji na prostovoljni vključitvi. Izvajanje programa omogoča Občina Logatec.

Cilj

Namen našega programa je omogočiti mladim socialno vključenost in aktivno participacijo v njihovem lokalnem okolju. Mlade želimo opolnomočiti, jih podpreti in opremiti z veščinami, ki jim bodo pomagale pri premagovanju izzivov v času njihovega odraščanja.

Metoda dela

Delo s posameznikom in s skupino.

Kontakt:

Čistilna naprava Logatec, 1370 Logatec
Tel.: 030 720 324
E-naslova: liza.palhartinger-perc@gov.si in programzamlade.logatec@gmail.com

Zloženka BrLog (DOCX)Zloženka BrLog (PDF)

PROGRAM PROSTOVOLJSTVA

Program prostovoljstva omogoča, da se pravočasno odzovemo na trende, ki jih opažamo v lokalni skupnosti, potrebe ljudi. Vključitev v program pozitivno vpliva na človeka, ki prostovoljno delo opravlja, kot tudi na osebo, ki potrebuje pomoč prostovoljca. Prostovoljec lahko s svojim delom prepoznava in razvija področja, na katerih je dober, posreduje svoje znanje, krepi čut za sočloveka in kakovostno preživlja svoj prosti čas tako, da pomaga nekomu, ki omenjeno pomoč potrebuje. Oseba, ki prejema pomoč prostovoljca/prostovoljke lahko v medsebojnem odnosu zadovolji nekatere nezadovoljene potrebe, si širi svojo socialno mrežo, pridobiva nove izkušnje, spretnosti in znanja, se socialno vključuje, ostaja aktiven.

Cilj

Socialna vključenost, aktivacija in nudenje prostovoljske pomoči sledečim ciljnim skupinam:

Otroci in mladostniki, ki potrebujejo pomoč prostovoljca se velikokrat soočajo z različnimi stiskami in težavami, pogosto je to slabša učna uspešnost, nizka samopodoba, socialna izključenost, okrnjena socialna mreža, težave zaradi bolezni odvisnosti ali nasilja v družini, vedenjske težave, ipd… Vloga prostovoljca pri delu z otroki in mladostniki je predvsem v druženju z njimi, v pomoči pri učenju in šolskih obveznostih ter nudenju podpore pri socialni vključenosti.

Veliko starejših v naši lokalni skupnosti bremeni občutek osamljenosti, ovire s katerimi se v starosti srečujejo pogosto vplivajo na zmanjšanje možnosti za zadovoljevanje potreb v vsakdanjem življenju. Starejši si najpogosteje želijo tople besede, družbe, v manjši meri pa potrebujejo občasno gospodinjsko pomoč. prostovoljec zanje dostikrat pomeni »stik z zunanjim svetom«, saj so bolj ali manj omejeni na življenje doma in zanj pomenijo okno v svet ter širitev njihove socialne mreže. Z druženjem ohranjajo tudi psihofizično kondicijo.

Osebe s težavami v duševnem zdravju so pogosto socialno izključene, stigmatizirane. Prostovoljci se z njimi družijo in jim nudijo pomoč v vsakdanjem življenju. Prostovoljci so pogostokrat motivatorji za aktivno preživljanje prostega časa in spremljevalci pri izvajanju aktivnostih in pri različnih opravkih.

Metoda dela

individualno delo/ delo s skupino.

Vključitev v program je za udeležence brezplačna.

Za dodatne informacije in prijave nas lahko pokličete na telefonsko številko: 01 7590 670, ali nam pišete na elektronski naslov: gpcsd.logat@gov.si.

Center za socialno delo Ljubljana, Enota Logatec vabi vse, ki ste pripravljeni opravljati prostovoljno delo s skupinami otrok in mladostnikov, starostnikov, oseb s težavami v duševnem zdravju ali ranljivimi skupinami prebivalstva, da svoje podatke sporočite v tajništvo Enote Logatec, telefon: 01 7590 670, ali e-mail: gpcsd.logat@gov.si. Z veseljem vam bomo odgovorili tudi na vsa morebitna vprašanja. Veselimo se sodelovanja z vami!

SKUPINA STARIH LJUDI ZA SAMOPOMOČ

Skupina starih ljudi za samopomoč je namenjena vključitvi naključno zbranih posameznikov, praviloma starih nad 65 let, z namenom postati prijateljska skupina, ki se srečujejo redno dvakrat mesečno po uro in pol in temelji na principu samopomoči. Skupina šteje do 12 članov.

Opis programa

v skupini se člani povezujejo, negujejo in razvijajo spretnosti poslušanja, ki je pogoj za dobro medsebojno komunikacijo in razumevanje. V pogovoru sodelujejo člani s svojo življenjsko izkušnjo, ki jo drugi člani ne vrednotijo. V skupini velja načelo zaupnosti. V dogovoru s člani skupine se izvajajo tudi dodatne aktivnosti izven rednih srečanja npr. izleti, ogledi, ipd…

Cilj

udeležencem omogočiti varen prostor, občutek enakosti, sprejetosti, pripadnosti, socialne vključenosti, zaželenosti in možnosti zadovoljevanja potreb po:

Metoda dela

delo s skupino.

Vključitev v program je za udeležence brezplačna.

Za dodatne informacije in prijave nas lahko pokličete na telefonsko številko: 01 7590 670, ali nam pišete na elektronski naslov: gpcsd.logat@gov.si.

DELAVNICE ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE

Srečanja skupine otrok in skupine mladostnikov so zasnovana v obliki delavnic, ki potekajo dvakrat mesečno po uro in pol. Delavnice so namenjene vsem otrokom in mladostnikom, ki si želijo razviti svoje socialne veščine in spretnosti, skozi različne oblike kreativnega ustvarjanja, likovnega ustvarjanja, socialnih iger, iger igranja vlog… . Skupina šteje do 10 udeležencev, določene starostne skupine. V dogovoru s člani skupine in njihovimi starši se izvajajo tudi dodatne aktivnosti izven rednih srečanja npr. izleti, ogledi, ipd…

Cilj

opolnomočenje otrok in mladostnikov za uspešno reševanje svojih razvojnih nalog, pridobivanja izkušenj doseganja uspeha, potrditev in občutka lastne vrednosti.

Metoda dela

delo s skupino.

Vključitev v program je za udeležence brezplačna.

Za dodatne informacije in prijave nas lahko pokličete na telefonsko številko: 01 7590 670, ali nam pišete na elektronski naslov: gpcsd.logat@gov.si.