Preskoči na glavno vsebino

Center za socialno delo Ljubljana

  • Dalmatinova ulica 2
    1000 Ljubljana
  • E: gp-csd.ljubl@gov.si

Izredna denarna socialna pomoč za stroške nastale zaradi posledic epidemije

Objavljeno: 06. 05. 2021

Izredna denarna socialna pomoč je namenjena posamezniku oz. družini, ki so se iz razlogov, na katere ne morejo vplivati, znašli v položaju materialne ogroženosti ali o imajo izredne stroške, ki so vezani na preživljanje in jih s svojim dohodkom ne morejo pokriti.

Razlogi, na katere posameznik oz. družina ne morejo vplivati, so: bolezen, smrt, izguba dohodka zaradi stečaja, tudi razglasitev epidemije in s tem povezana izguba dohodkov ali izredni nujni stroški.

Oseba oz. družina v koledarskem letu lahko prejeme izredno pomoč v višini petih minimalnih dohodkov za osebo ali družino, in sicer:

Najvišje izplačilo izredne denarne socialne pomoči je odvisno od dohodkov in števila družinskih članov.

Vloga je na voljo:

Vloga se vloži na enoti, kjer ima vlagatelj stalno prebivališče, pri tem se lahko: