Preskoči na glavno vsebino
Logotip Centrov za socialno delo Slovenije

CENTER ZA SOCIALNO DELO Ljubljana UREDBA EU – CENTRALNA ENOTA ZA STARŠEVSKO VARSTVO IN DRUŽINSKE PREJEMKE

  • Einspielerjeva ulica 6,
    1000 Ljubljana
  • Telefon: 01/4342 312
  • Fax: 01/4342 313
  • E-pošta: gpcsd.ce@gov.si

Zakonodaja Evropske unije in uporabne povezave

Zakonodaja Evropske unije

Uredba (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (PDF)

UREDBA (EU) št. 1231/2010 z EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA dne 24. novembra 2010 o razširitvi uporabe uredb (ES) št. 883/2004 in (ES) št. 987/2009 na državljane tretjih držav, za katere se navedeni uredbi ne uporabljata le na podlagi njihovega državljanstva (HTML / PDF)

UREDBA (ES) št. 987/2009 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 16. septembra 2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (HTML / PDF)

SKLEP št. F2 z dne 23. junija 2015 o izmenjavi podatkov med nosilci za dodelitev družinskih dajatev (HTML / PDF)

Uporabne povezave

Informacije za tujce v Sloveniji / Information for foreigners in Slovenia