Preskoči na glavno vsebino
Logotip Centrov za socialno delo Slovenije

CENTER ZA SOCIALNO DELO Ljubljana UREDBA EU – CENTRALNA ENOTA ZA STARŠEVSKO VARSTVO IN DRUŽINSKE PREJEMKE

  • Einspielerjeva ulica 6,
    1000 Ljubljana
  • Telefon: 01/4342 312
  • Fax: 01/4342 313
  • E-pošta: gpcsd.ce@gov.si

Obvestila

Anketa zadovoljstva 2023

Spoštovana/i uporabnica/uporabnik naših storitev!

Na Centru za socialno delo Ljubljana želimo svoje delo kar najbolj približati potrebam naših uporabnikov. V času od 1.7.2023 do 31.10.2023 izvajamo testiranje zadovoljstva naših uporabnikov.

Vaše mnenje nam veliko pomeni. Prosimo, če si vzamete nekaj minut in s klikom na povezavo https://www.1ka.si/a/7611590a pričnete z izpolnjevanjem ankete.

Za vaše sodelovanje pri ocenjevanju naših storitev se vam najlepše zahvaljujemo.

ANKETA JE ANONIMNA.

SPREMEMBA AVSTRIJSKE NACIONALNE ZAKONODAJE IN POSTOPEK VRAČANJA PREMALO PLAČANIH DRUŽINSKIH DODATKOV NA OSNOVI SODBE SODIŠČA EU V ZADEVI C-328/20.

Parlamentarni postopek, s katerim so se iz avstrijske nacionalne zakonodaje črtale določbe o indeksaciji in se je ustvarila pravna podlaga za izplačila osebam, ki jih je indeksacija prizadela, je zaključen.

Pravni akt (Zvezni zakon o spremembi Zakona o izravnavi družinskih bremen iz leta 1967 in Zakona o dohodnini iz leta 198) je bil 28. julija 2022 objavljen v zveznem uradnem listu (št. 135/2022).

Izplačila prizadetim EU (tudi slovenskim) državljanom potekajo na osnovi znanih bančnih podatkov avtomatsko. Sredstva so se začela izplačevati v začetku avgusta 2022.

V primerih, ko avstrijski organi ne razpolagajo z aktualnimi bančnimi podatki pa morajo upravičenci njihove (bančne) podatke spremeniti/sporočiti preko “FinanzOnline” oziroma podati vlogo preko obrazca “Beih100”.

Zastaralni rok je pri družinskih dodatkih načeloma pet let, vendar ga v primeru vračanj zaradi indeksacije ne bodo upoštevali. Če bodo avstrijski pristojni organi potrebovali dodatno pomoč pri pridobivanju podatkov oseb, se bodo obrnili na pristojna veleposlaništva.

Pomembno obvestilo za vse uporabnike storitev Centralne enote (uredba EU)

Ponovno vas obveščamo,

  • da Centralna enota po 1.1.2018 potrjuje le še tiste obrazce E411, ki jih prejme neposredno s strani tujih institucij. Obrazce, ki jih stranke posredujejo same na naslov Centralne enote vračamo strankam nepotrjene. Več na sledeči povezavi.
  • da je s 1.1.2018 je začela veljati nova lestvica pri pravici do otroškega dodatka. Zaradi spremembe zakonodaje je zato potrebno vsem, ki v drugi državi članici EU oziroma EGP uveljavljajo razliko v višini otroškega dodatka (Centralna enota za starševsko varstvo in družinske prejemke za vas potrjuje obrazec E 411), ponovno vložiti vlogo za uveljavitev pravice do otroškega dodatka na pristojni center za socialno delo, da se preveri, če so po novem morebiti upravičeni do otroškega dodatka v Republiki Sloveniji (7. oziroma 8. dohodkovni razred). V kolikor stranke, ki so dobile negativno odločbo zaradi preseganja cenzusa v letu 2017, ne bodo vložile nove Vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (za otroški dodatek), se jim bo na obrazcu E411, od 1.2.2018 dalje, potrdilo, da niso vložile vloge. Več na sledeči povezavi.