Preskoči na glavno vsebino

CENTER ZA SOCIALNO DELO Ljubljana UREDBA EU – CENTRALNA ENOTA ZA STARŠEVSKO VARSTVO IN DRUŽINSKE PREJEMKE

 • Einspielerjeva ulica 6,
  1000 Ljubljana
 • T: 01/4342 312
 • F: 01/4342 313
 • E: gpcsd.ce@gov.si

Obvestila

Pomembno obvestilo za vse uporabnike storitev Centralne enote (uredba EU)

Objavljeno: 20. 04. 2018

Ponovno vas obveščamo,

 • da Centralna enota po 1.1.2018 potrjuje le še tiste obrazce E411, ki jih prejme neposredno s strani tujih institucij. Obrazce, ki jih stranke posredujejo same na naslov Centralne enote vračamo strankam nepotrjene. Več na sledeči povezavi.
 • da je s 1.1.2018 je začela veljati nova lestvica pri pravici do otroškega dodatka. Zaradi spremembe zakonodaje je zato potrebno vsem, ki v drugi državi članici EU oziroma EGP uveljavljajo razliko v višini otroškega dodatka (Centralna enota za starševsko varstvo in družinske prejemke za vas potrjuje obrazec E 411), ponovno vložiti vlogo za uveljavitev pravice do otroškega dodatka na pristojni center za socialno delo, da se preveri, če so po novem morebiti upravičeni do otroškega dodatka v Republiki Sloveniji (7. oziroma 8. dohodkovni razred). V kolikor stranke, ki so dobile negativno odločbo zaradi preseganja cenzusa v letu 2017, ne bodo vložile nove Vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (za otroški dodatek), se jim bo na obrazcu E411, od 1.2.2018 dalje, potrdilo, da niso vložile vloge. Več na sledeči povezavi.

Uveljavljanje pravice do otroškega dodatka po Uredbi (ES) št. 883/2004 v drugi državi članici EU/EGP ter nov 7. in 8. dohodkovni razred pri otroškem dodatku

Objavljeno: 11. 01. 2018

S 1.1.2018 je v Republiki Sloveniji začela veljati nova lestvica pri pravici do otroškega dodatka:

Dohodkovni razred Povprečni mesečni dohodek na osebo (v eurih) Znesek otroškega dodatka za otroka do konca osnovne šole ali do 18. leta (v eurih) Znesek otroškega dodatka za otroka v srednji šoli, vendar najdlje do 18. leta (v eurih)
1.otrok 2. otrok 3. in naslednji otrok 1. otrok 2. otrok 3. in naslednji otrok
1 do 185,43 114,31 125,73 137,18 114,31 125,73 137,18
2 od 185,44 do 309,05 97,73 108,04 118,28 97,73 108,04 118,28
3 od 309,06 do 370,86 74,48 83,25 91,98 74,48 83,25 91,98
4 od 370,87 do 432,67 58,75 67,03 75,47 58,75 67,03 75,47
5 od 432,68 do 545,98 48,04 56,06 64,03 48,04 56,06 64,03
6 od 545,99 do 659,30 30,44 38,10 45,71 30,44 38,10 45,71
7 od 659,31 do 844,73 22,83 30,44 38,10 28,83 36,44 49,65
8 od 844,74 do 1.019,86 19,88 27,50 35,11 22,88 30,50 39,89

Ne glede na drugi odstavek 22. člena tega zakona v obdobju do vključno leta, ki sledi letu, v katerem gospodarska rast preseže 2,5 % bruto domačega proizvoda in hkrati rast stopnje delovne aktivnosti v starostni skupini od 20 do 64 let preseže 1,3 odstotne točke, znaša otroški dodatek za otroka v srednji šoli, vendar najdlje do 18. leta, v družini, kjer je povprečni mesečni dohodek na osebo od 576,90 eurov do 659,30 eurov:

 • za prvega otroka 43,44 eurov;
 • za drugega otroka 51,10 eurov;
 • za tretjega in naslednjega otroka 71,17 eurov.

Zaradi spremembe zakonodaje je potrebno vsem, ki v drugi državi članici EU oziroma EGP uveljavljajo razliko v višini otroškega dodatka (Centralna enota za starševsko varstvo in družinske prejemke za vas potrjuje obrazec E 411) ponovno vložiti vlogo za uveljavitev pravice do otroškega dodatka na pristojni center za socialno delo, da se preveri, če so po novem morebiti upravičeni do otroškega dodatka v Republiki Sloveniji (7. oziroma 8. dohodkovni razred).

V kolikor stranke, ki so dobile negativno odločbo zaradi preseganja cenzusa v letu 2017, ne bodo vložile nove Vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (za otroški dodatek), se jim bo na obrazcu E411, od 1.2.2018 dalje, potrdilo, da niso vložile vloge.

Izmenjava podatkov med nosilci za dodelitev družinskih dajatev v okviru koordinacije sistemov socialne varnosti

Objavljeno: 22. 12. 2017

Eden od bistvenih ciljev Uredbe (ES) št. 883/2004 (v nadaljevanju: Uredba 883/2004) in na njeni podlagi sprejetega Sklepa št. F2 (v nadaljevanju: Sklep F2) o izmenjavi podatkov med nosilci za dodelitev družinskih dajatev je učinkovita koordinacija sistemov socialne varnosti. Zato je potrebno zagotoviti nemoteno sodelovanje med nosilci socialne varnosti posameznih držav znotraj EU, zlasti ko gre za pridobivanje in izmenjavo podatkov v zvezi z družinskimi dajatvami državljanov EU.

Izmenjava podatkov za namene dodelitve in izračuna družinskih dajatev se na podlagi člena 68(3) in 76(4) Uredbe 883/2004 ter Sklepom F2 izvaja med pristojnimi nosilci držav članic EU.

Za uresničitev ciljev Uredbe 883/2004 in sprejetega Sklepa F2 je Centralna enota za starševsko varstvo in družinske prejemke kot pristojna institucija v Republiki Sloveniji za izmenjavo podatkov o družinskih dajatvah v celoti začela izvajati navodila omenjenega Sklepa. Kar pomeni, da od 1.1.2018 dalje ne sprejema obrazcev E 411 neposredno od strank, ampak potrjuje izključno tiste, ki jih v potrditev pošljejo pristojne institucije držav članic.

Strankam svetujemo, da vložijo vloge za družinske prejemke na pristojnih institucijah v drugih državah članicah v skladu z njihovo zakonodajo. Pristojne institucije iz drugih držav članic so dolžne same pridobiti podatke za dodelitev družinskih dajatev od Centralne enota za starševsko varstvo in družinske prejemke.

Zraven vloge, ki jo oddate na pristojni instituciji v drugi državi članici lahko priložite tudi izpolnjen obrazec E411 (del A. Zahtevek za potrdilo).

Za vse nadaljnje informacije v zvezi s pošiljanjem obrazcev E 411 se obrnite na institucijo v državi, ki je pristojna za izplačilo družinskih dajatev.

Dopis-izmenjava-podatkov_22122017.pdf

Prevodi obvestila: