Center za socialno delo Ljubljana Centralna enota

  • Einspielerjeva ulica 6,
    1000 Ljubljana
  • T: 01/4342 312
  • F: 01/4342 313
  • E: gpcsd.ce@gov.si

Obvestila

Novost pri izmenjavi obrazcev med institucijami

Objavljeno: 29. 09. 2017

Centralna enota za starševsko varstvo in družinske prejemke kot pristojna institucija v Republiki Sloveniji od 1.1.2018 naprej v potrditev ne bo več sprejemala obrazcev E 411 neposredno od strank, temveč bo potrjevala le tiste, ki jih bo prejela od pristojnih institucij iz tujine.

Obrazci_CE_P.pdf

Pojasnilo glede potrjevanja obrazca A1 – Potrdilo o predpisih o socialni varnosti, ki se uporabljajo za imetnika (Uredba (ES) št. 883/04 in Uredba (ES) št. 987/09)

Objavljeno: 11. 08. 2016

Ker se v zadnjem času večje število strank obrača na Centralno enoto glede potrjevanja obrazca A1, vas obveščamo, da so za potrjevanje obrazcev A1 pristojne območne enote ZZZS v času uradnih ur.

V Ljubljani je to na naslovu: ZZZS OE Ljubljana
Oddelek za mednarodno zdravstveno zavarovanje
Mala ulica 3
1000 Ljubljana