Preskoči na glavno vsebino
Logotip Centrov za socialno delo Slovenije

CENTER ZA SOCIALNO DELO Ljubljana UREDBA EU – CENTRALNA ENOTA ZA STARŠEVSKO VARSTVO IN DRUŽINSKE PREJEMKE

  • Einspielerjeva ulica 6,
    1000 Ljubljana
  • Telefon: 01/4342 312
  • Fax: 01/4342 313
  • E-pošta: gpcsd.ce@gov.si

Obvestila

Izmenjava podatkov med nosilci za dodelitev družinskih dajatev v okviru koordinacije sistemov socialne varnosti

Eden od bistvenih ciljev Uredbe (ES) št. 883/2004 (v nadaljevanju: Uredba 883/2004) in na njeni podlagi sprejetega Sklepa št. F2 (v nadaljevanju: Sklep F2) o izmenjavi podatkov med nosilci za dodelitev družinskih dajatev je učinkovita koordinacija sistemov socialne varnosti. Zato je potrebno zagotoviti nemoteno sodelovanje med nosilci socialne varnosti posameznih držav znotraj EU, zlasti ko gre za pridobivanje in izmenjavo podatkov v zvezi z družinskimi dajatvami državljanov EU.

Izmenjava podatkov za namene dodelitve in izračuna družinskih dajatev se na podlagi člena 68(3) in 76(4) Uredbe 883/2004 ter Sklepom F2 izvaja med pristojnimi nosilci držav članic EU.

Za uresničitev ciljev Uredbe 883/2004 in sprejetega Sklepa F2 je Centralna enota za starševsko varstvo in družinske prejemke kot pristojna institucija v Republiki Sloveniji za izmenjavo podatkov o družinskih dajatvah v celoti začela izvajati navodila omenjenega Sklepa. Kar pomeni, da od 1.1.2018 dalje ne sprejema obrazcev E 411 neposredno od strank, ampak potrjuje izključno tiste, ki jih v potrditev pošljejo pristojne institucije držav članic.

Strankam svetujemo, da vložijo vloge za družinske prejemke na pristojnih institucijah v drugih državah članicah v skladu z njihovo zakonodajo. Pristojne institucije iz drugih držav članic so dolžne same pridobiti podatke za dodelitev družinskih dajatev od Centralne enota za starševsko varstvo in družinske prejemke.

Zraven vloge, ki jo oddate na pristojni instituciji v drugi državi članici lahko priložite tudi izpolnjen obrazec E411 (del A. Zahtevek za potrdilo).

Za vse nadaljnje informacije v zvezi s pošiljanjem obrazcev E 411 se obrnite na institucijo v državi, ki je pristojna za izplačilo družinskih dajatev.

Dopis-izmenjava-podatkov_22122017.pdf

Prevodi obvestila:

  • angleški jezik
  • nemški jezik

Novost pri izmenjavi obrazcev med institucijami

Centralna enota za starševsko varstvo in družinske prejemke kot pristojna institucija v Republiki Sloveniji od 1.1.2018 naprej v potrditev ne bo več sprejemala obrazcev E 411 neposredno od strank, temveč bo potrjevala le tiste, ki jih bo prejela od pristojnih institucij iz tujine.

Obrazci_CE_P.pdf