Preskoči na glavno vsebino
Logotip Centrov za socialno delo Slovenije

CENTER ZA SOCIALNO DELO Ljubljana UREDBA EU – CENTRALNA ENOTA ZA STARŠEVSKO VARSTVO IN DRUŽINSKE PREJEMKE

  • Einspielerjeva ulica 6,
    1000 Ljubljana
  • Telefon: 01/4342 312
  • Fax: 01/4342 313
  • E-pošta: gpcsd.ce@gov.si

SPREMEMBA AVSTRIJSKE NACIONALNE ZAKONODAJE IN POSTOPEK VRAČANJA PREMALO PLAČANIH DRUŽINSKIH DODATKOV NA OSNOVI SODBE SODIŠČA EU V ZADEVI C-328/20.

Objavljeno: 09. 09. 2022

Parlamentarni postopek, s katerim so se iz avstrijske nacionalne zakonodaje črtale določbe o indeksaciji in se je ustvarila pravna podlaga za izplačila osebam, ki jih je indeksacija prizadela, je zaključen.

Pravni akt (Zvezni zakon o spremembi Zakona o izravnavi družinskih bremen iz leta 1967 in Zakona o dohodnini iz leta 198) je bil 28. julija 2022 objavljen v zveznem uradnem listu (št. 135/2022).

Izplačila prizadetim EU (tudi slovenskim) državljanom potekajo na osnovi znanih bančnih podatkov avtomatsko. Sredstva so se začela izplačevati v začetku avgusta 2022.

V primerih, ko avstrijski organi ne razpolagajo z aktualnimi bančnimi podatki pa morajo upravičenci njihove (bančne) podatke spremeniti/sporočiti preko “FinanzOnline” oziroma podati vlogo preko obrazca “Beih100”.

Zastaralni rok je pri družinskih dodatkih načeloma pet let, vendar ga v primeru vračanj zaradi indeksacije ne bodo upoštevali. Če bodo avstrijski pristojni organi potrebovali dodatno pomoč pri pridobivanju podatkov oseb, se bodo obrnili na pristojna veleposlaništva.