Preskoči na glavno vsebino
Logotip Centrov za socialno delo Slovenije

CENTER ZA SOCIALNO DELO Ljubljana UREDBA EU – CENTRALNA ENOTA ZA STARŠEVSKO VARSTVO IN DRUŽINSKE PREJEMKE

  • Einspielerjeva ulica 6,
    1000 Ljubljana
  • Telefon: 01/4342 312
  • Fax: 01/4342 313
  • E-pošta: gpcsd.ce@gov.si

Uveljavljanje pravice do otroškega dodatka po Uredbi (ES) št. 883/2004 v drugi državi članici EU/EGP ter nov 7. in 8. dohodkovni razred pri otroškem dodatku

S 1.1.2018 je v Republiki Sloveniji začela veljati nova lestvica pri pravici do otroškega dodatka:

Dohodkovni razred Povprečni mesečni dohodek na osebo (v eurih) Znesek otroškega dodatka za otroka do konca osnovne šole ali do 18. leta (v eurih) Znesek otroškega dodatka za otroka v srednji šoli, vendar najdlje do 18. leta (v eurih)
1.otrok 2. otrok 3. in naslednji otrok 1. otrok 2. otrok 3. in naslednji otrok
1 do 185,43 114,31 125,73 137,18 114,31 125,73 137,18
2 od 185,44 do 309,05 97,73 108,04 118,28 97,73 108,04 118,28
3 od 309,06 do 370,86 74,48 83,25 91,98 74,48 83,25 91,98
4 od 370,87 do 432,67 58,75 67,03 75,47 58,75 67,03 75,47
5 od 432,68 do 545,98 48,04 56,06 64,03 48,04 56,06 64,03
6 od 545,99 do 659,30 30,44 38,10 45,71 30,44 38,10 45,71
7 od 659,31 do 844,73 22,83 30,44 38,10 28,83 36,44 49,65
8 od 844,74 do 1.019,86 19,88 27,50 35,11 22,88 30,50 39,89

Ne glede na drugi odstavek 22. člena tega zakona v obdobju do vključno leta, ki sledi letu, v katerem gospodarska rast preseže 2,5 % bruto domačega proizvoda in hkrati rast stopnje delovne aktivnosti v starostni skupini od 20 do 64 let preseže 1,3 odstotne točke, znaša otroški dodatek za otroka v srednji šoli, vendar najdlje do 18. leta, v družini, kjer je povprečni mesečni dohodek na osebo od 576,90 eurov do 659,30 eurov:

Zaradi spremembe zakonodaje je potrebno vsem, ki v drugi državi članici EU oziroma EGP uveljavljajo razliko v višini otroškega dodatka (Centralna enota za starševsko varstvo in družinske prejemke za vas potrjuje obrazec E 411) ponovno vložiti vlogo za uveljavitev pravice do otroškega dodatka na pristojni center za socialno delo, da se preveri, če so po novem morebiti upravičeni do otroškega dodatka v Republiki Sloveniji (7. oziroma 8. dohodkovni razred).

V kolikor stranke, ki so dobile negativno odločbo zaradi preseganja cenzusa v letu 2017, ne bodo vložile nove Vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (za otroški dodatek), se jim bo na obrazcu E411, od 1.2.2018 dalje, potrdilo, da niso vložile vloge.