Center za socialno delo Ljubljana Centralna enota

  • Einspielerjeva ulica 6,
    1000 Ljubljana
  • T: 01/4342 312
  • F: 01/4342 313
  • E: gpcsd.ce@gov.si

Pomembno obvestilo za vse uporabnike storitev Centralne enote (uredba EU)

Ponovno vas obveščamo,