Preskoči na glavno vsebino
Logotip Centrov za socialno delo Slovenije

Center za socialno delo Ljubljana

  • Dalmatinova ulica 2
    1000 Ljubljana
  • E-pošta: gp-csd.ljubl@gov.si

Obvestila

Podrobneje o energetskem dodatku

Objavljeno: 21. 10. 2022
Po prejemu obvestila ministrstva upokojencem, da lahko pri Centrih za socialno delo uveljavljajo varstveni dodatek tisti, ki z lastnim dohodkom ne dosegajo meje socialne varnosti (421,89 EUR oziroma 620,18 EUR), smo centri prejeli številne klice z vprašanji, kako uveljavljati pravico in ali jim ta sploh pripada. Pri večini je bilo doslej ugotovljeno, da ne izpolnjujejo zakonsko določenih pogojev predvsem zaradi preseganja cenzusa / dohodkovnega pogoja ob upoštevanju zakonca in njegovih dohodkov. Bistven zadržek predstavlja tudi preživninska obveznost otrok. Ne glede na to, da nekateri presegajo znesek, pri katerem bi bili upravičeni do energetskega dodatka, pa imajo ob zaznani finančni stiski možnost vložitve vloge za dodelitev izredne socialne pomoči za kritje izrednih izdatkov, povezanih s preživljanjem. Osebe, ki se nahajajo v izredni materialni stiski, se lahko glede pogojev in dokazil, ki jih je potrebno predložiti k vlogi, obrnejo za dodatne informacije in pomoč na center za socialno delo. Na CSD Ljubljana opažamo, da morebitni upravičenci potrebujejo več informacij o pogojih glede upravičenosti denarne pomoči in varstvenega dodatka, zato v nadaljevanju podajamo dodatne obrazložitve s primeri.

Zamude pri izdaji odločb

Objavljeno: 17. 10. 2022
Obveščamo vas, da lahko prihaja pri izdaji odločb za pravice otroški dodatek, subvencija vrtca, štipendij do krajših zamud. Zaradi izjemno velikega števila novih vlog in avtomatsko podaljšanih vlog za otroški dodatek, subvencijo vrtca in štipendije, ki smo jih prejeli v avgustu in septembru, bomo odločbe za nove vloge izdali predvidoma v zakonitem roku 2 mesecev. Za izdajo odločb avgusta avtomatsko podaljšanih vlog je rok za odločanje do 31.10.2022, za izdajo odločb septembra avtomatsko podaljšanih vlog pa je rok za odločanje do 30.11.2022. V primeru zamud vam bo poračun izplačan od dneva, ko vam pravica pripada. Izplačila otroških dodatkov in štipendij so ta mesec dvakrat, in sicer 13. in 28. oktobra za otroški dodatek ter 10. in 26. oktobra za državno štipendijo. Za morebitne zamude se opravičujemo in prosimo za razumevanje.

Obvestilo za prejemnike socialnih transferjev na TR pri Sberbank

Objavljeno: 28. 02. 2022
Obveščamo vas, da smo bili s strani Uprave za javna plačila obveščeni o zavrnjenih nakazilih za pravico varstveni dodatek zaradi ukinitve nakazil s strani Banke Slovenije na banko Sberbank. Zavrnjenih je bilo približno 100 nakazil. Pričakujemo, da bodo zavrnjena tudi nakazila za ostale pravice, ki jih izplačuje MDDSZ (pravice iz javnih sredstev, starševska nadomestila in drugo). Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti intenzivno iščejo rešitev za ponovna nakazila zavrnjenih nakazil in pripravo seznama vseh oseb, ki imajo odprt TRR na Sberbank, na podlagi katerega bi CSD stranke obvestil, da naj jim sporočijo nov TRR. Zato vse upravičence do socialnih transferjev naprošamo, da pristojnemu centru za socialno delo sporočijo novo številko tekočega računa, na katerega bodo nakazani transferji. Na ministrstvu bodo storili vse kar je v njihovi moči, da bi nakazila čimprej prišla do upravičencev.