Preskoči na glavno vsebino
Logotip Centrov za socialno delo Slovenije

Center za socialno delo Ljubljana

  • Dalmatinova ulica 2
    1000 Ljubljana
  • E-pošta: gp-csd.ljubl@gov.si

Obvestila

Zahvala vsem, ki ste darovali

Objavljeno: 22. 12. 2022
Na CSD Ljubljana, Enoti Ljubljana Šiška se zahvaljujemo vsem, ki ste kakorkoli pripomogli, darovali ali nam s svojim delom pomagali, da je otroko, mladostnikom, starejšim in vsem, ki preživljajo težke trenutke, malce lepše. Srednja trgovska šola Ljubljana se je prijazno odzvala in nam pričarala praznično vzdušje, zahvaljujemo se ravnateljici ga. Elizabeti Hernaus Berlec in profesoricama Mateji Smole in Andreji Peteros ter dijakinjam, ki so sodelovale – hvala vam!

Podrobneje o energetskem dodatku

Objavljeno: 21. 10. 2022
Po prejemu obvestila ministrstva upokojencem, da lahko pri Centrih za socialno delo uveljavljajo varstveni dodatek tisti, ki z lastnim dohodkom ne dosegajo meje socialne varnosti (421,89 EUR oziroma 620,18 EUR), smo centri prejeli številne klice z vprašanji, kako uveljavljati pravico in ali jim ta sploh pripada. Pri večini je bilo doslej ugotovljeno, da ne izpolnjujejo zakonsko določenih pogojev predvsem zaradi preseganja cenzusa / dohodkovnega pogoja ob upoštevanju zakonca in njegovih dohodkov. Bistven zadržek predstavlja tudi preživninska obveznost otrok. Ne glede na to, da nekateri presegajo znesek, pri katerem bi bili upravičeni do energetskega dodatka, pa imajo ob zaznani finančni stiski možnost vložitve vloge za dodelitev izredne socialne pomoči za kritje izrednih izdatkov, povezanih s preživljanjem. Osebe, ki se nahajajo v izredni materialni stiski, se lahko glede pogojev in dokazil, ki jih je potrebno predložiti k vlogi, obrnejo za dodatne informacije in pomoč na center za socialno delo. Na CSD Ljubljana opažamo, da morebitni upravičenci potrebujejo več informacij o pogojih glede upravičenosti denarne pomoči in varstvenega dodatka, zato v nadaljevanju podajamo dodatne obrazložitve s primeri.